Nyheter

Tips for glade høstdager

høstbilde

Høsten er ofte en tid for forandringer, å starte med noe nytt, la livet ta en ny vending, åpne opp for nye muligheter. Selv om det ikke er aktuelt for deg med skolestart, nytt arbeid eller lignende, kan du gi plass til noe nytt i livet ditt – hvis du ønsker det. Kanskje er tiden inne for å avslutte et kapittel i livet ditt og starte på et nytt.
For noen høysensitive kan det være ekstra utfordrende å skulle gjøre noe man aldri har gjort før. Ofte kan det skyldes at man er usikker på seg selv og bekymrer seg for hvordan man vil fungere i det nye. Vil man klare det som skal gjøres? Vil det bli så bra som man håper? Eller vil man bli skuffet, eller føle seg mislykket? Disse tankene og følelsene er vanlige for alle mennesker, men for høysensitive kan de være ekstra sterke. 
Les mer

Nyheter

Fra forening til forum

På årsmøtet i april 2018 ble det vedtatt å endre foreningen til et forum som har som formål å drifte videre denne hjemmesiden i foreningens ånd. På den måten kan informasjonen som er samlet gjennom mange år, fortsatt være tilgjengelig. Det er ikke lengre medlemskap og kontingent, men driften satses på frivillige bidrag. I juni/juli hadde vi et innsamlingsprosjekt som gikk over all forventning. Vi er sikret drift av hjemmesiden i lang tid framover, så sant ikke noe helt uforutsett skulle skje. Hjertelig takk til alle som bidro! 
Les mer

Artikler

Den livsviktige stillheten

stillhet

Vigdis Alice Angell
De fleste av oss opplever stillhet som mangelvare i livene våre, men vi er kanskje ikke bevisst på hvor stort behovet egentlig er. Både ytre stillhet med fravær av menneskeskapt støy, og indre stillhet fra tankene som kverner i hodene våre er viktig for at vi skal være i balanse. Og jeg tror høysensitive har ende mer bruk for å finne stillhet på flere plan enn andre. 
Les mer

Artikler

Overstimulering

Fordelen med å være sensitiv

Utdrag fra boken "Fordelen med å være sensitiv"
«I Hans-Henrik Leys kjente barnesang Hjulene på bussen de går rundt og rundt sier pengene på bussen «klirr, klirr, klirr», mammaene «bla, bla, bla», pappaene «hysj, hysj, hysj», og babyene «wæ, wæ, wæ». Det mange forbinder med en hyggelig og morsom sang om en busstur gjennom byen, er et fint og tydelig bilde på den overveldende mengden av sanseinntrykk som høysensitive møter i hverdagen.  
Les mer

Aktiviteter

Årsmøtet 2018

Lovisenberg

Årsmøtet holdes lørdag 28. april på Lovisenberg Diakonale gjestehus i Oslo.
På årsmøtet gjennomgås årsberetning og regnskap for 2017, valg av styret, fastsettelse av kontingent for 2019 og aktuelle saker.
Fristen for påmelding er onsdag 11. april.  
Les mer

Artikler

18 enkle tips til å forebygge overstimulering

dame

Overstimulering skjer når du har fått for mange inntrykk, og det kan være både utenfra og innenfra, som du ikke klarer å bearbeide i samme tempo som du tar dem inn. Når det skjer for mye, og du ikke har fått tatt de pausene du trenger.
Så stikkordet her er jevnlige pauser, og pauser før du er overstimulert – proaktive pauser.  
Les mer

Artikler

Fra indre uro til viljestyrke og selvkontroll

jente eple

Tren viljestyrken din. La sensitiviteten din få sterke ben å gå på, og lev et liv som du ikke angrer. Motgang tærer mer på deg som sensitiv. Derfor kan du fortere enn andre gå fri for selvkontroll og viljestyrke. Les denne artikkelen og lær mer om: Hvorfor viljestyrke er så viktig for livskvalitet. Hvordan du… Les mer

Artikler

Julens gleder og utfordringer for små og store

julens gleder

Nå nærmer julaften seg og ifølge avisenes undersøkelser gleder 9 av 10 seg til jul. Og det er bra. Men for mange er det kanskje litt andre følelser blandet med gleden også. Noen skal reise bort og være på besøk hos svigerforeldre eller andre i jula, mens andre kanskje får besøk. Og det kan være… Les mer

Nyheter

Bli medlem og støtt vårt arbeide!

En skole som passer sensitive

Foreningen for høysensitive er en nasjonal forening som ble startet i 2009. Formålet er å spre informasjon om hva høysensitivitet er, og utbre kunnskap om karaktertrekket i samfunnet, samt å skape et felles forum for høysensitive, og bidra til at det dannes lokale nettverk. Foreningen baserer sitt arbeid på forskning som gjøres om høysensitivitet, og… Les mer

Bøker

Fordelen med å være sensitiv

ny bok

En guide for sensitive barn og voksne til å la potensialet blomstre. «Ble sittende halve natten og lese denne – så mye bra å hente!» «En av de beste bøkene jeg har lest om høysensitivitet!» «En svært interessant og lærerik bok»​ Sensitive barn og voksne er naturlig følsomme, reflekterte og åpne for å la seg… Les mer

Artikler

Høysensitiv klimabekymring

gummistøvler

Vigdis Alice Angell. 
I dag 2. august sto det at vi har brukt opp jordens ressurser for 2017, dagen før var det en sak om at det er svært liten sjanse for at vi kan unngå farlig global oppvarming. Sjansen for at vi unngår utbredt tørke, mer ekstremvær og en farlig stigning i havnivået er mindre enn fem prosent. 
Les mer

Artikler

Hvordan skape gode hverdager og gode rutiner

mann med vekkeklokke

- fra Ted Zeff sitt foredrag i Trondheim april 2017
Nå etter sommerferien begynner vi alle liksom litt på nytt, og det er kanskje lettere å endre litt på gamle vaner, og ta med seg noe av det gode med sommerferien inn i høsten og hverdagen. Her er noen tanker og råd fra Ted Zeff: 
Les mer

Artikler

Mi livsreise som høgsensitiv

Livsreise

Eg hadde så vidt lest om høgsensitivitet i blad, høyrt litt i media osv., men skubba det vekk, ville ikkje vere ein av dei, fornekta at det kunne vere meg. Sjølv om eg innerst inne fann noko gjenkjennande så ville eg ikkje vere ved det. Hos frisøren fann eg brosjyrene til Foreningen for høysenstive og… Les mer

Artikler

Ønsker du mer indre ro?

Too Noisy

Mange av oss strever med å finne ro, og plages av støy rundt oss, og uro inni oss. Kursene til Martin August om Indre Ro – Hjertekoherens har derfor naturlig nok vært populære, det i Trondheim er nettopp over med svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere som syns de hadde stort utbytte av kurset.  I… Les mer

Forskning

Orkidebarn i skolen

Kari Richardsen -  Bachelor i sosialt arbeid - Diakonhjemmet Høgskole
Utviklingspsykologi Bruce J. Ellis og W. Thomas Boyce var de første til å bruke Orkidebarn-begrepet i 2005 (Lånkan 2012). Siden er begrepet adoptert av flere fagpersoner som jobber med høysensitivitet. Psykologen Lise August, sier i artikkelen i VG, at høysensitive personer har en større nevrobiologisk og psykologisk mottagelighet for omgivelsene. Mottageligheten kan blant annet måles ved at kroppens stressrespons-systemer reagerer lettere, og det kan måles genetisk og med spørreskjemaer. 
Les mer

Bøker

Sensitive barn i pedagogisk arbeid

Fra sårbarhet til styrke Når sensitive barn møter motgang i livet, er det en risiko for at de rammes hardere enn andre barn. Derfor har man tradisjonelt oppfattet disse barna som sårbare. Men i de senere år har det vist seg at deres gener og personlighetstrekk også er forbundet med sosiale kompetanser, kognitive styrker, moralsk… Les mer

Nyheter

Inspirerende og kunnskapsrike ildsjeler

Lise og Martin August har siden tidlig på 2000-tallet vært pionerer når det gjelder høysensitivitet i Danmark, og de har hele tiden hatt et nært samarbeid med Elaine Aron, Ted Zeff og andre forskere på området. De brenner for å formidle forskning om høyensitivitet på en enkel og lett forståelig måte som gjør det mulig for… Les mer