Dato: 09. Mai 2017

Tid: Kl. 17:00 - 21:00

Sted: Risør

Adresse: Sørdal gård

Hva er høysensitivitet? Et innføringskurs for alle

 

 

Målet er å øke forståelsen, gjenkjenne og utnytte ressursene, takle utfordringene og gi rom for sensitiviteten. Materialet baserer seg i hovedsak på Elaine Arons arbeid og forskning, og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å være høysensitiv, og hvordan man takler utfordringer som overstimulering, men også hvilke gleder det å være høysensitiv gir.

Kurset er på 4 timer, med korte pauser, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen. Dette er et informasjonskurs, og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse, bortsett fra at det er satt av tid til å stille spørsmål.

Målgruppen er både høysensitive og alle de som ønsker å forstå mer om karaktertrekket. 

Pris:
Kr 600,- for medlemmer
Kr 850,- for ikke-medlemmer

Sensitiv styrke 1, 2 og 3 er kurs som bygger på hverandre, der del 2 og 3 er beregnet kun for høysensitive.

Kurset arrangeres av: Foreningen for høysensitive. Kursholder er Monica Skancke.

Påmelding til: monica.skancke@outlook.com innen 2 mai. Oppgi sted og dato for kurset i påmeldingen.

Kurset har plass til maks 5 deltakere. Du er først påmeldt når du har fått beskjed om at det er plass på kurset, og du har betalt inn kursavgiften slik du får info om når du melder deg på. Om du trekker deg fra kurset senere enn 5 dager før, blir ingenting av kursavgiften refundert.