Dato: 04. Apr 2017

Tid: Kl. 17:00 - 21:00

Sted: Førde

Adresse: Firdavegen 6, 6800 Førde

Hva er høysensitivitet? Et innføringskurs for alle

Målet er å øke forståelsen, gjenkjenne og utnytte ressursene, takle utfordringene og gi rom for sensitiviteten. Materialet baserer seg i hovedsak på Elaine Arons arbeid og forskning, og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å være høysensitiv, og hvordan man takler utfordringer som overstimulering, men også hvilke gleder det å være høysensitiv gir.

Kurset er på 4 timer, med korte pauser, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen. Dette er et informasjonskurs, og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse, bortsett fra at det er satt av tid til å stille spørsmål.

Målgruppen er både høysensitive og alle de som ønsker å forstå mer om karaktertrekket.

Pris:

Kr 600,- for medlemmer
Kr 850,- for ikke-medlemmer

Sensitiv styrke 1, 2 og 3 er kurs som bygger på hverandre, der del 2 og 3 er beregnet kun for høysensitive. Foreningens medlemmer får alle tre kursene til kr 1800,- (normalpris 2100,-) når en melder seg på alle tre samtidig hos samme kursholder. Om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet se kalender for dato del 2 og del 3 i Førde. Det er ikke mulig å melde seg av kurspakken senere enn 5 dager før første kurs.

Kurset arrangeres av: Foreningen for høysensitive. Kursholder er Wenche Tollefsen

Påmelding til: w.tollefsen@gmail.com innen 31.mars.  Oppgi hvilket kurs (del 1, 2 eller 3), samt sted og dato for kurset i påmeldingen.

Kurset har plass til maks 20 deltakere. Du er først påmeldt når du har fått beskjed om at det er plass på kurset, og du har betalt inn kursavgiften slik du får info om når du melder deg på. Om du trekker deg fra kurset senere enn 5 dager før, blir ingenting av kursavgiften refundert.

Kurset holdes ikke om det er for få påmeldte.