Dato: 11. Feb 2017

Tid: kl. 11:00 - 15:00

Sted: Harstad

Hva er høysensitivitet? Et innføringskurs for alle

Adresse: Lokaler Arctic Yoga i Strandgata 12 a, 2.etg

Målet er å øke forståelsen, gjenkjenne og utnytte ressursene, takle utfordringene og gi rom for sensitiviteten. Materialet baserer seg i hovedsak på Elaine Arons arbeid og forskning, og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å være høysensitiv, og hvordan man takler utfordringer som overstimulering, men også hvilke styrker det å være høysensitiv gir.

Kurset er på 4 timer, med korte pauser, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen. Dette er et informasjonskurs, og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse, bortsett fra at det er satt av tid til å stille spørsmål.

Målgruppen er både høysensitive og alle de som ønsker å forstå mer om karaktertrekket.1 av 5 i befolkningen er høysensitive. Sannsynligheten for at du, eller noen i din nærhet er høysensitiv er altså stor.

Pris:
Kr 600,- for medlemmer 
Kr 850,- for ikke-medlemmer

Sensitiv styrke 1, 2 og 3 er kurs som bygger på hverandre, der del 2 og 3 er beregnet kun for høysensitive.

Kurset arrangeres av: Foreningen for høysensitive. Kursholder er Tone Figenschau

Påmelding til: sensitivtone@gmail.com innen 07.02.17  Oppgi ditt navn  samt sted og dato for kurset i påmeldingen.

Kurset har plass til maks 20 deltakere. Du er først påmeldt når du har fått beskjed om at det er plass på kurset, og du har betalt inn kursavgiften slik du får info om når du melder deg på. Om du trekker deg fra kurset senere enn 5 dager før, blir ingenting av kursavgiften refundert. 

Kurset holdes ikke om det er for få påmeldte.