Dato: 23. Jun 2018

Tid: Kl. 12.00 - 17.00

Sted: Fredrikstad

Adresse: Lokalet til Nordens Lys, Smedjegaten 88, gamlebyen i Fredrikstad.

Bli kjent med deg selv som høysensitiv, barnet ditt eller andre.

Et fordypelseskurs med fokus på å finne personlige styrker og ressurser som høysensitiv, bli kjent med egen sensitivitetsprofil, og hvordan begrense og håndtere overstimulering. Kurset har oppgaver og refleksjonsspørsmål, og er lagt opp med aktiv deltakelse.

Kurset er på 5 timer, med korte pauser og en lengre pause, og holdes av sertifiserte kursholdere.

Målgruppen er høysensitive som ønsker å forstå mer, og vil bli mer kjent med seg selv og sin egen sensitivitetsprofil. Kurset kan også hjelpe foreldre til å bli mer kjent med sitt/sine sensitive barn, og ansatte i barnehager, skoler og for eksempel helsevesen til å forstå og bli kjent med de individuelle høysensitive barn og voksne, og hvordan man kan hjelpe barn og andre voksne til å begrense overstimulering. Det forutsettes at man har tatt del en, eller satt seg veldig grundig inn i høysensitivitet på egen hånd.

Pris:

Kr 850,-
Kr 750,- for dem som har betalt kontingent for 2018

Sensitiv styrke 1, 2 og 3 er kurs som bygger på hverandre.

Når en melder seg på alle tre kursene samtidig hos samme kursholder, får en alle tre til kr 2100,- / kr 1800,- når betalt kontingent. Om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet se kalender for dato for del 1 og del 3 i Fredrikstad.  Det er ikke mulig å melde seg av kurspakken senere enn 5 dager før første kurs.

Kursholder er Tone Figenschau

Påmelding til: sensitivtone@gmail.com innen 15.06.18. Oppgi hvilket kurs (del 1, 2 eller 3), samt sted og dato for kurset i påmeldingen.

Kurset har plass til maks 20 deltakere. Du er først påmeldt når du har fått beskjed om at det er plass på kurset, og du har betalt inn kursavgiften slik du får info om når du melder deg på. Om du trekker deg fra kurset senere enn 5 dager før, blir ingenting av kursavgiften refundert.

Kurset holdes ikke om det er for få påmeldte.