Dato: 20. Mai 2017

Tid:

Sted: Trondheim

Kurset går over to dager: 20. – 21. mai

Foreningen sertifiserer kursholdere til å holde foreningens kurs Sensitiv styrke del 1, 2 og 3. Først blir man sertifisert i del 1, og må holde dette kurset minst 5 ganger før man kan bli sertifisert i del 2 og 3.

Vi ønsker fortrinnsvis kursholdere som har erfaring med undervisning og formidling, det kreves en viss datakunnskap, spesielt i bruk av PowerPoint, og at man bruker sosiale medier, spesielt facebook. Vi oppfordrer også menn til å søke.

Øvrige kriterier for å bli sertifisert:

  • Lese Elaine Arons bok Særlig sensitiv grundig på forhånd, samt Lise og Martin August sin nye bok  Fordelen med å være sensitiv (fås kjøpt til medlemspris via Haugen bok, se mer på hjemmesiden), Sensitive barn av Elaine Aron og Boken om høysensitivitet av Trond Haukedal
  • Man må ha gått kurset man skal sertifiseres i først, og hvis mulig også gått Sensitiv styrke del 2 og 3. Da kjenner man innholdet også i de 2 andre kursene, og forstår mer hvorfor vi har valgt å lage det første slik det er
  • Man må være medlem av foreningen, og ha gyldig/betalt medlemskap til enhver tid

Hvis du fyller kriteriene som er beskrevet her og er interessert i å bli sertifisert kursholder, send en epost tilkurs@hsperson.no  innen 6. mai

Du vil da få tilsendt mer informasjon, samt et søknadsskjema hvor du sier litt om bakgrunn og erfaring, og hvorfor du ønsker å bli sertifisert, hva motivasjonen osv. sånn at vi har litt mer info. Deretter blir det en samtale over Skype, hvor man avklarer litt mer og spør hvis noe er uklart. Til sist evalueres alle søkere av styret/dem som holder kurset, og vi ser på hvor mange som har søkt i forhold til antall plasser. Må vi velge, ser vi på geografi, hvor vi mangler kursholdere og hvor den enkelte søker ønsker å holde kurs, kjønn, tidligere kurserfaring osv.

Alle får en tilbakemelding, de som evt. ikke kom med får vite årsak. Det kan være det var fordi det var for mange fra samme område – vi ønsker det spredt i hele landet. Er det for mange påmeldte må vi velge. Eller om vi ser det sånn at personen ikke har alle de nødvendige kvalifikasjoner som trengs, og hva som evt. kan gjøres for å kunne bli med senere

Pris og praktisk informasjon:

Den første sertifiseringen på Sensitiv styrke del 1 vil være den dyreste, og gå over to dager – lørdag og søndag. Sertifisering på del 2 og 3 går over en dag hver, og blir derfor billigere. Det er viktig at den som blir sertifisert virkelig vil jobbe med dette, og holde en del kurs, derfor settes prisen relativt høyt.

Pris på Sertifisering i del 1 er kr 4900,- Evt. reise og opphold dekkes av den enkelte.

Foreningen sertifiserer maks 8 personer av gangen.