Dato: 29. Mar 2017

Tid: Kl. 18:00 - 20:00

Sted: Levanger

Adresse: Frivillighetssentralen Levanger.

Treff

Tema: Høysensitive og relasjoner
Det blir enkel servering.
Hjertelig velkommen!
Foreningen for høysensitive ved Aud Tove Nilsen