Dato: 26. Apr 2017

Tid: Kl. 18:00 - 20:00

Sted: Verdal

Adresse: Vi treffes på YX Bensinstasjon.
Vi går langs elva utover mot Trones og sjøen.
Ta med drikke og mat til en kafferast.
Foreningen for høysensitive v/Aud Tove Nilsen