Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

Det har vært en markant økning i antall medlemmer, ved årsskiftet var det 1384 medlemmer. Det er en økning på nesten 400 fra forrige årsskifte.

Susanne MøbergDet aller første fysiske årsmøtet ble avholdet i Bergen i februar – over to hele dager. Hvor det også var et foredrag OG et kurs i Mindfulness med Susanne Møberg i tillegg til selve årsmøtet.

Evaluering av årsmøtet

Det kom mange positive tilbakemeldinger på fjorårets årsmøte, folk var fornøyd med lokaler, gjennomføring og innhold. De tilbakemeldingene vi fikk med forslag til ønskede forbedringer har blitt tatt med til årsmøtet i 2015 i den grad det har vært mulig – som lengre lunsjpause lørdag, nyheter fra hele landet om hva som skjer, mulighet til å mingle mer med andre, forslagskasse, holde det i april, og et pauserom.

 

Trond HaukedalTrond Haukedal holdt et energisk og inspirerende foredrag som en del av årsmøtet.

 

67 personer fra hele landet deltok på selve årsmøtet, mens ca 120 deltok på kurs og foredrag til sammen – mange da på begge arrangement.

 

 

 

Foreningen har fått trykket opp 18 000 av hvert slag brosjyrer, Sensitiv styrkesom er sendt ut til folk som har bestilt dem for å dele dem ut på arrangement, til venner og familie, skole, SFO, barnehage, helsestasjon osv.

Foreningen har utviklet kurset Sensitiv Styrke, og sertifisert de første 8 kursholderne i dette. Kurset er en grundig innføring i karaktertrekket, hvor man går inn på ressurser og utfordringer, og hvordan man takler overstimulering og lever godt som høysensitiv.

 

 

 

kursholdere

De første 8 kursholderne fra Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

 

Vi har også laget et opplegg for Walk & Talk som ligger ute på hjemmesiden vår og som alle kan benytte. Dette har blitt tatt i bruk mange steder i landet, og responsen og tilbakemeldingen er god.

Walk and TalkDet har vært en god del medieomtale, hvor foreningen har blitt nevnt. Feks av Trond Haukedal i God Morgen på TV Norge. Foreningen har også bidratt med informasjon og stoff til flere artikler, og formidlet kontakt mellom media og ulike personer som har stilt opp til intervju.

Foreningen har fått flere nye kontaktpersoner, og det er satt i gang lokal aktivitet på flere nye steder i landet. For å hjelpe kontaktpersonene i deres arbeid har vi utarbeidet retningslinjer, også for treff, sånn at det blir mest mulig likt over hele landet.

Hjemmesiden er under stadig utvikling, og har en stadig økning i antall individuelle treff. Opp mot 1500 besøker siden daglig, spesielt stor pågang blir det når det er nyhetssaker, eller vi treffer med et innlegg på facebooksiden vår.

Facebooksiden passerte 6000 før nyttår, noe som gjør siden til den største i Norden, og en av de største i verden. Vi jobber mye med å finne aktuelle saker for å legge ut, for å spre informasjon om høysensitivitet, og ser at vi ofte treffer, og at saker blir spredt videre i stor grad fra siden vår.

Foreningen har kjøpt inn 6 filmer med Elaine Aron og Lise August – «Særligt sensitive menneskers trivsel», som vi har til utlån, og disse har vært mye på utlån blant medlemmene.

Foreningen har vært med på fund raising for å gjøre det mulig å produsere dokumentarfilmen om høysenitivitet – Sensitive – The Untold Story – og vil komme med på rulleteksten som bidragsyter.

Nyhetsbrevet har kommet i en ny og forbedret utgave – og kom 4 ganger i 2014

Styret
Fordi styrets medlemmer bor spredt har det ikke vært mulig å få til så mange fysiske møter, det var ett i forbindelse med årsmøtet i fjor, og så ett i august. Ellers har styret hatt møter via skype, og en utstrakt kontakt via epost og telefon.

Det har vært utskiftninger i styret.
Mange av de som er mest engasjert i og brenner for temaet høysensitivitet jobber også med det. Og det kan skape litt utfordringer når man i tillegg tar på seg å sitte i styret for foreningen – det kan rett og slett bli for mye. Som høysensitiv skal man jo også ha tid til å hente seg inn og fordøye alle inntrykk og stimulanser, og ingen kan ikke være på hele tiden. Og det kan jo bli litt for mye fokus på høysensitivitet i livet også, livet består jo av mer enn det for oss alle J Så noen har gått ut og andre har gått inn.

Styret består nå av Vigdis Alice Angell, Hordaland, Rigmor Strømmen, Sør-Trøndelag og Wenche Tollefsen, Sogn og Fjordane. Styrets medlemmer har fordelt en del oppgaver seg imellom, slik at medlemmene av styret har hver sine ansvarsområder.

Vigdis er leder av foreningen, og den som står for daglig drift, oppdatering av medlemsregister, utsendelse av faktura på kontingent, svarer på epost, lager nyhetsbrev, legger ut ting på facebooksiden, følger opp kontakten med media, og har hovedansvaret for årsmøtet. Rigmor er kursansvarlig, den som sender ut brosjyrer og følger opp kontaktpersoner og Wenche er den som er ansvarlig for å kalenderen på hjemmesiden og legger ut der.

Helge Kragh

I tillegg har vi hatt mye god hjelpe av Helge Kragh. Som er den som fører regnskapet for foreningen, gjør det tekniske på hjemmesiden, samt er kontakten til IT-support, hjelper oss med oppsett og trykking av brosjyrer, kompendier og annet materiell – kort sagt et unikum som vi ikke hadde klart oss uten.

 

Vi har hatt litt kontakt og erfaringsutveksling med styret i den danske foreningen, for å kunne lære litt av hva de gjør og de erfaringene de har gjort, og dele våre erfaringer. Veldig nyttig. Vi har forsøkt med den svenske foreningen tidligere, men pga stor arbeidsbyrde på begge parter, har det ikke vært mulig så langt.

Det kommer stadig vekk gode tilbakemeldinger fra flere hold på arbeidet foreningen gjør, og at det er viktig at den fins. Og at det blir mer lokal aktivitet på flere steder er noe som det blir satt stor pris på.

Økonomi
Årets overskudd kommer fra medlemskontingent, og er på kr 51 097,17

Styret foreslår at disse midlene disponeres fritt i forhold til overføring til egenkapital og evt til det som trengs for videreutvikling av foreningen, pga usikkerhet i forhold til innbetaling av kontingent.

Netto overskudd av sertifiseringskurset i november ble utbetalt til godtgjøring for utvikling og gjennomføring av kurset.