Årsmøtet i tekst og bilder

Årsmøtet i tekst og bilder

Årsmøtet i Bergen samlet 48 deltakere fra store deler av landet, hvor årsmeldingen ble gjennomgått, regnskap godkjent og vedtektsendringer vedtatt, og en presentasjon av Norge Rundt med alt det som skjer omkring i landet.

De to som var på valg i styret ble gjenvalgt, og styret består av Rigmor Strømmen (ikke på valg) og Wenche Tollefsen og Vigdis Alice Angell, som begge ble gjenvalgt for to år. Papirene fra årsmøtet kan du se her:

Det kom mange gode forslag og innspill til styret i foreningen, som vi jobber videre med.

Stemningen var god, og mange satte pris på lang lunsj og avsatt tid til mingling, sånn at man kunne bli kjent med andre og dele erfaringer og prate om det man er opptatt av.

Registrering og billettsalg

Registrering og billettsalg i døren
Wenche Tollefsen t.v. (styret) og Siw Bergesen (frivillig)

Boksalg

boksalg

Terese Hoff Moran t.v. (frivillig og kontaktperson i Bergen)
selger bøker

To frivillige hjelpere

To frivillige hjelpere under årsmøtet, som også er kursholdere
for foreningen
Hilde Størseth og Sonja Johansen.

Foredrag – workshop

Rigmor Strømmen og Ilse Sand

Etter lunsj var det et foredrag med Ilse Sand, om hvordan vi
kan bli bedre i hjelperollen,
samtidig som vi tar vare på oss selv,
og nyttige redskaper for dette. Her i samtale med Rigmor Strømmen t.v. (styret)

Søndagen var viet tema arbeidsliv og høysensitivitet

Runar Heggen Runar Heggen snakket om hvilke fordeler
vi kan ha av høysensitive i arbeidslivet
(legg merke til foreningens nye roll up i bakgrunnen) 

Trude Sletteland

Søndagens workshop med Trude Sletteland
hadde tema «Drømmejobben»

workshop

Kunstutstilling

Inger M vargervik
Inger Margrethe Vargervik var den som hadde flest
kunstverk på utstillingen, her i innspurten av monteringen.  

Flere bilder fra utstillingen her

Evaluering og tilbakemeldinger etter årsmøtet

De fleste var godt fornøyd med både tidspunkt og sted, og satte pris på at flere av innspillene fra fjorårets årsmøte var tatt til etterretning; som lengre lunsjpause, mingletid, et eget rom for sosialt samvær.

Mange satte også stor pris på kunstutstillingen, at ikke alt var bare ord, men at det var plass for kreative uttrykk også.

Det faglige innholdet, med foredrag av Ilse Sand, og Runar Heggen, og workshop med Trude Sletteland (og temabord for de som drømmejobben ikke var like aktuelt for) fikk vi gode tilbakemeldinger på.