Årsmøte i Foreningen for høysensitive 2014 ble avholdt i Bergen, på Litteraturhuset 22.02.2014 med 67 frammøtte.

1. Åpning

Foreningens historie og hvorfor den ble dannet ble fortalt.

Bakgrunnen for at årsmøtet ble holdt i Bergen var fordi det var nok mennesker der som kunne holde arrangementet.

Rammene for årsmøtet ble gjennomgått.

Det ble gitt informasjon om kjøp av bøker.

Referent – For å spare tid hadde en av deltakerne blitt spurt på forhånd om å være referent. Referent var Hilde Alai

Signering– To stk ble utpekt og godkjent av årsmøtet, for å signere referatet. Maria Ytre-Hauge og Hege Ullensvang

Kontingent – Det ble gitt informasjon om innbetaling av medlemskontingent og regnskap.

2. Vedtekter

Endringer i vedtektene må skje med 2/3 flertall i årsmøtet.

Vedtektene ble gjennomgått (se nettsiden) og det ble deretter holdt avstemming. Vedtektene ble vedtatt med 100% oppslutning.

3. Kontingent

Forslag til kontingent for 2015:

Ordinært medlemskap kr 350,-

De med lav inntekt kr 150,-

Familiemedlemskap kr 500,-

Familie lav inntekt kr 250,-

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

4. Nytt styre

Fem har meldt seg villige til å sitte i styret. To av disse blir sittende i ett år og de resterende tre blir sittende i to år. Skulle et av medlemmene bli forhindret fra å bli sittende i styret i løpet av perioden vedkommende er valgt for, kan resten av styret be et av foreningens medlemmer om å overta vervet for resten av perioden.

De som innehar verv for ett år er:

Vigdis Alice Angell, Hordaland

Ann Kristin Bergan, Østfold

De som innehar verv for to år er:

Laila Thorsen, Hordaland

Trude Sletteland, Hordaland

Rigmor Strømmen, Sør-Trøndelag

Styret ble godkjent av årsmøtet.

5. Åpen diskusjon

Så var det tid for at deltakerne på årsmøtet kunne legge frem forslag, ønsker og synspunkter som det nye styret kan ta opp.

 • Foreningen bør åpne for å kunne gi pengegaver/donasjoner til foreningen utover medlemskontingent.
 • Hvordan er spredningen av medlemmer i Norge? Det er flest i større byer og færre i nord enn i sør. Når det er aktiviteter et sted eller at det har vært oppslag i media, kommer det flere innmeldelser. Det er ca 1000 medlemmer totalt i Norge i dag.
 • Hvor er det lokale grupper og hvordan danner man en lokal gruppe? I Agder er det dannet en lokal gruppe. Ellers er det flere tilløp til grupper rundt om i landet, det ble informert litt om ordningen med kontaktpersoner.
 • Det kom et ønske om ha en liste over kontaktpersoner på foreningens nettside. Det må vente fordi kontaktpersonene må gi samtykke før kontaktinformasjon til den enkelte blir lagt ut. Foreløpig oppgir foreningen hvem nærmeste kontaktperson er, når det kommer en forespørsel.
 • Det er planer om å lage grupper i Oslo og Kristiansand. De som ønsket å danne grupper fikk anledning til å samle seg etter årsmøtet.
 • Det kom spørsmål om foreningen har søkt om økonomisk støtte og om det er planer for å gjøre dette. Det er ikke søkt om støtte så langt. En av grunnene er at foreningen må ha et regnskap som er godkjent av revisor. Det har heller ikke vært ressurser til å gjøre dette. Dette er et punkt som det nye styret skal se på.
 • Det kom spørsmål om foreningen kunne ha et skjema på nettsiden hvor man bl.a. kunne si noe om hva man kan tenke seg å bidra med, f.eks. arrangere treff. Det var også et ønske om å kunne få om det finnes medlemmer i sitt nærområde.
 • Har foreningen kontakt med foreningene i Danmark og Sverige? Noe kontakt har det vært. Det er benyttet ressurser på tvers av landegrensene, men styrene i de respektive foreningene er ennå i startfasen og har foreløpig nok med å utvikle sitt nasjonale nettverk.
 • Logoen ble gjennomgått og forklart og fikk full applaus
 • Psykologer i Norge er ikke så godt kjent med høysensitivitet som personligtrekk ennå.
 • Det ble spurt om hvor stor foreningen måtte være for å kunne ansette noen i en halv stilling for daglig drift av foreningen, det kommer an på økonomisk grunnlag, og medlemsmasse. Vanskelig å si, vi er ikke der enda.

Trond Haukedal

Trond Haukedal ga et 5 kvarters foredrag om høysensitivitet, om hvordan å ha det bra selv og hvordan man som høysensitiv kan bidra i samfunnet.

Han har skrevet Solstråleboken som omtaler høysensitivitet og kommer snart med bok kun om høysensitivitet.

 

Maria Ytre-Hauge                                                                          Hege Ullensvang

Signatur                                                                                             Signatur