Det har vært en kraftig nedgang i antall medlemmer, og ved årsskiftet var det 1583 medlemmer. Det er en nedgang på 330 fra forrige årsskifte (1913). Ved årsmøtet i 2017 hadde foreningen passert 2000 medlemmer, som er det høyeste medlemstallet vi har hatt.
Årsmøtet ble avholdt i Trondheim 29. april på Quality Hotel Augustin med 25 påmeldte fra hele landet, i tillegg til vanlige årsmøtesaker var det en Norge Rundt – om aktivitetene i foreningens regi.
På søndag 30. april holdt Martin August både sitt eget foredrag, og Ted Zeff sitt, siden Ted var forhindret av alvorlig sykdom.

Utadrettet aktivitet

Hjemmesiden
Mye krefter, tid og økonomiske midler har vært brukt for å utvikle og holde en ny hjemmeside oppdatert i utforming slik at den også fungerer bra på mobil og nettbrett. Og legge ut nytt og aktuelt stoff slik at besøkende fortsetter å komme innom den. Det er en stadig økning i antall individuelle treff. Opp mot 1500 besøker siden daglig, spesielt stor pågang blir det når det er nyhetssaker, eller vi treffer med et innlegg på facebooksiden.
Flere følger også med på kalenderen vår, og etterspør når det ikke er aktiviteter i deres område.

Facebooksiden passerte 11 000 før nyttår, og det er 1000 mer enn fjoråret. Det brukes mye tid på å følge opp og legge ut aktuelle saker og svare på kommentarer på siden. I tillegg er det opprettet facebookgrupper for alle landsdeler/fylker hvor vi legger ut informasjon om lokale aktiviteter for at det skal bli lettere å følge med på det som skjer i nærområdet. Disse gruppene er åpne for alle for å nå ut til så mange som mulig. Det er ikke ønskelig at de skal bli til diskusjonsforum, hvor man deler private ting. For alt man legger ut på facebook er der og kan ikke fjernes. (Vi har forumene på hjemmesiden som kan brukes til mer privat deling)

Informasjonsmateriell

Vi sender stadig ut brosjyrer og info-materiell til alt fra privatpersoner til fagfolk. Noen laster også ned brosjyrene våre fra hjemmesiden.
Mange kontaktpersoner og medlemmer er flittige til å spre informasjonsmateriellet, noe vi er svært takknemlig for. Vi får stadig tilbakemeldinger fra folk som har funnet ut om høysensitivitet via brosjyrer og plakater rundt om i landet, så det gjør en stor forskjell at materialet spres ut.

Foreningens kurs og foredrag

Foreningens egne kurs og foredrag er en viktig kilde til å spre informasjon og kunnskap om høysensitivitet, og noe foreningen har lagt ned et stort arbeid i å utvikle, og ikke minst sertifisere kursholdere for å holde rundt om i landet.
Mye arbeid ble lagt ned i å revidere kursmaterialet, og alle kursholderkompendiene ble revidert, og det ble trykket opp nye reviderte kompendier.

Sensitiv styrke 1 er et innføringskurs som passer for alle. Målet er å øke forståelsen av høysensitivitet, å kunne gjenkjenne og utnytte ressursene, takle utfordringene og gi rom for sensitiviteten.

Sensitiv styrke 2 er et fordypelseskurs med fokus på å finne egne personlige styrker og ressurser som høysensitiv, bli kjent med sin egen sensitivitetsprofil, og hvordan man begrenser og håndterer overstimulering. Dette kurset kan også tas av foreldre til høysensitive barn, der man bruker oppgavene til å bli bedre kjent med barnets sensitivitet – kan evt også brukes av barnehager

Sensitiv styrke 3 er et fordypelseskurs med fokus på tips, råd og strategier for å kunne levet et godt liv som høysensitiv, og bedre kunne utnytte ressursene i karaktertrekket og bli bedre på kommunikasjon.
Kurs 2 og 3 har oppgaver og refleksjonsspørsmål, og er lagt opp med aktiv deltakelse, mens kurs 1 er mer et rent informasjonskurs.
Det ble holdt to sertifiseringskurs i del 1 og ett i del 2 og ett i del 3, med henholdsvis 7, 3 og 3 nye sertifiserte kursholdere.
Det har vært holdt kurs i Risør, Fornebu, Sortland, Lofoten, Førde, Bergen, Trondheim, Steinkjer, Røros, Levanger, Stange, Stavanger, Moss, Vestby, Tromsø, Alta, Bodø og Skibotn. Pluss at det var tilbud om kurs flere steder som ikke kunne gjennomføres pga for få påmeldte.

Nye foredrag

Det ble også utviklet et foredrag om høysensitivitet for voksne og et om barn, som har vært brukt i foredrag for skoler, barnehager, SFO mm i minst 4 fylker.

Hva foreningen jobber med ellers

Samarbeid med Lise og Martin August
Foreningen har inngått et samarbeid med Lise og Martin August, og har arrangert seminar og kurs med Martin August i Trondheim og Oslo, med rabatt for medlemmer som har fått veldig gode tilbakemeldinger.
Foreningen har også hatt flere skype-møter med dem for å holde seg oppdatert faglig.

Bokutgivelse
Foreningen har oversatt og utgitt boken Sensitive børn og voksne av Lise og Martin August. Boken heter Fordelen med å være sensitiv – En guide for sensitive barn og voksne til å la potensialet blomstre på norsk. Solgt gjennom Haugen Bok, og på kurs og årsmøtet.

Egen forskningsansvarlig
Foreningen fikk i 2017 sin egen forskningsansvarlig, Monica Skancke, som har svart på spørsmål fra studenter og andre, og holdt hjemmesiden oppdatert med ny forskning.

Nyhetsbrev
Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev i 2017, tre flere utgaver enn året før. Nyhetsbrevene har aktuelt stoff, artikler skrevet spesielt for nyhetsbrevet, lokale nyheter og kalender med oversikt over det som skjer. Vi får mye god respons og fornøyde tilbakemeldinger på nyhetsbrevene.

Nytt firma og nytt system for medlemsregister
Med den store økningen i medlemstallet i fjor ble det gamle systemet sprengt, og vi brukte en del tid på å finne et nytt system. Til slutt landet vi på et firma, som lovte gull og grønne skoger i møtet med oss. Dessverre klarte de ikke å levere det vi var forespeilet og det har vært uendelig mye oppfølging, ekstra jobb, frustrasjoner og merarbeid som har fulgt med. Bla har de ikke sendt ut faktura på kontingent til alle, og purret på flere som allerede hadde betalt. Vi har undersøkt andre firma og vurdert bytte, men det har ikke vært økonomi til det.

Kontakt med andre nordiske foreninger
Vi har utvekslet erfaringer og delt tanker om hvordan foreningen i Norge ble startet opp og utviklet seg med den finske foreningen og også hatt litt kontakt med den svenske.

Medlemsfordeler
Styret har hatt fokus på flere medlemsfordeler i året som har gått, og har jevnlig lånt ut de ti eksemplarene vi kjøpte dokumentaren av Sensitive – the Untold Story året før. Det har også blitt rabatter på flere kurs, coaching mm som ligger ute på hjemmesiden, og et eget tilbud på Trond Haukedal sine foredrag om høysensitivitet rundt om i landet. I tillegg låner vi ut en dobbel dvd med Elaine Aron og Lise August. Boken Fordelen med å være sensitiv har vært solgt til medlemspris, og foreningen har solgt over 400 av den totalt.

Lokale aktiviteter
Hva som fins av lokale aktiviteter varierer mye rundt om i landet. Det er avhengig av at noen lokalt tar initiativ og setter i gang noe. Foreningen sentralt kan ikke drive alle lokale aktiviteter. Tanken er at kontaktpersoner og andre som ønsker å engasjere seg går sammen i små team og setter i gang det de har lyst og overskudd til. I både Moss og Drammen og har det vært jevnlige aktiviteter over tid – takket være lokale ildsjeler som har holdt gang i det.

Medieomtale
Det har vært mange artikler om og intervjuer med høysensitive i ulike ukeblad, magasiner og også radio og fjernsyn. Flere tar kontakt med foreningen for å få informasjon om ulike vinklinger og tema, og også for å finne kandidater å intervjue. Foreningen har vært behjelpelig med stoff til flere som har skrevet artikler og flere nyhetssaker. Vi har også skrevet tilsvar til flere artikler der vi mente det var behov for oppklaring, presisering eller korrekt informasjon.

Høyskoler og universitetsoppgaver
Flere og flere skriver oppgaver med tema høysensitivitet, både på bachelor- og masternivå. Vi får en del henvendelser med forespørsel om vi kjenner aktuell forskning, kan tipse om litteratur og om vi kjenner til andre som har skrevet oppgave om det samme/beslektede tema. Noen ønsker også intervjuobjekter eller deltakere til undersøkelser. Vi ber alltid om å få tilsendt oppgaven når den er ferdig, sånn at vi kan legge den ut, men få husker/velger å gjøre dette dessverre.

Vervekampanjer
Vi har hatt flere runder med vervekampanjer på facebooksiden, og også oppfordret til verving i nyhetsbrevet.

Momskompensasjon
For første gang i fjor kunne vi søke momskompensasjon fordi vi hadde nådd beløpsgrensen. Det krevde at vi registrerte oss i Frivillighetsregisteret og fikk regnskapet revisorgodkjent.

Ressursgrupper
Det har vært jobbet med å få til flere ressursgrupper etter forrige årsmøte. Men det har ikke vært så lett å finne folk som har ønsket å bidra, og som kunne ha forpliktet seg over tid. Hvis vi setter i gang noe nytt er det viktig at det er nok stabile folk til å drive det, sånn at det ikke faller tilbake på styret, som har mer enn nok å gjøre som det er.
Det som har fungert er ressursgruppe for korrektur og oversettelse – der det har blitt sendt ut konkrete forespørsler med avgrensede oppgaver.

Styret

Styret har bestått av Vigdis Alice Angell, Hordaland, Rigmor Strømmen, Sør-Trøndelag og Tone Figenschau, Troms.
Vi har jobbet med å få flere inn i styret, vedtektene fastslår at styret skal bestå av 3-5 medlemmer. Men det har ikke lykkes å finne flere. Vi har spurt de vi kunne tenke var aktuelle direkte, etterlyst i nyhetsbrev, holdt øynene oppe og tatt det opp i ulike settinger.
Styret har hatt møter på Skype, og mye epost-utveksling.
Styrets medlemmer har fordelt en del oppgaver seg imellom, slik at medlemmene av styret har hver sine ansvarsområder.

Vigdis er leder av foreningen, og den som står for daglig drift, oppdatering av medlemsregister, utsendelse av faktura på kontingent og purringer, registrere betalinger, svarer på epost, sender ut bøker til medlemspris, redaktør for nyhetsbrevet, legger ut ting på facebooksiden, følger opp kontakt med media og andre. Rigmor er kursansvarlig, den som sender ut brosjyrer og Tone har hatt ansvar for kontaktpersonene, men pga sykdom det meste av året har hun ikke kunnet følge opp.
Wenche Tollefsen har fortsatt som er ansvarlig for å kalenderen på hjemmesiden og legger ut aktiviteter der.
Det kommer stadig vekk gode tilbakemeldinger fra flere hold på arbeidet foreningen gjør, og at det er viktig at den fins. Og at det blir mer lokal aktivitet på flere steder er noe som det blir satt stor pris på.

Økonomi
Med den store nedgangen i antall medlemmer som har betalt kontingent i år, fra ca 1600 i fjor til 1000 i år, har foreningens økonomi blitt svært utfordrende. Med de store løftene vi tok i 2017 så har vi hatt et etterslep inn i 2018 på utgifter og regninger.
Styret legger planer i tråd med de pengene foreningen har til rådighet, og prioriterer behov ut i fra økonomi, men det er svært utfordrende når sånne plutselige, og for oss uforutsette, fall i inntektene oppstår.

årsregnskap 2017 PDF