Vigdis Alice Angell
De fleste av oss opplever stillhet som mangelvare i livene våre, men vi er kanskje ikke bevisst på hvor stort behovet egentlig er. Både ytre stillhet med fravær av menneskeskapt støy, og indre stillhet fra tankene som kverner i hodene våre er viktig for at vi skal være i balanse. Og jeg tror høysensitive har ende mer bruk for å finne stillhet på flere plan enn andre.

Faktisk fins det en dansk forening for stillhet, startet av en høysensitiv, Vi elsker stillhed heter den og fins på facebook. De jobber for et stillere samfunn, og i Danmark har man, som Norge på noen strekninger, stillekupeer på togene, hvor man ikke skal snakke i mobiltelefoner eller med hverandre, litt som biblioteket var i gamle dager. Og de jobber for stille-oppganger i borettslag, hvor de som ønsker mindre musikk, festing og støy kan bo, og mindre støy i det offentlige rom. Kunne vi kanskje hatt bruk for en sånn forening i Norge også?

I København fins Nord-Europas stilleste rom, der fraværet av ytre støy gjør at du hører din egen puls og blodets susing i hodet. På Jan Mayen har de gravd ned et rom dypt under bakken, for at de som tjenestegjør der kan få en pause fra vindens uling som kan gå på nervene løs når stormen hamrer løs dag etter dag. Men de fleste av oss har ikke tilgang til slike steder, og det er ikke der løsningen ligger heller.

Jeg merker at trafikkstøy er noe av det mest slitsomme å forholde seg til for meg. Gaten jeg nå bor i ble etter mange naboaksjoner stengt fysisk for gjennomkjøring, og dermed ble det plutselig stille, og for en forskjell det gjorde både for nattesøvn og trivsel! Og konsentrasjon! Jeg jobber mye hjemmefra, og før måtte jeg ta pauser i den verste rush-trafikken fordi det var ikke mulig å få gjort noe jobbing da. Forskning som er gjort på hvordan trafikkstøy påvirker kroppen viser noe av det samme, det er skadelig og kan føre til både sykdom og kortere levetid.

Forskning viser at støy påvirker cardiac output, dvs. økt hjerterytme og det skaper en alarmberedskap hvor stresshormonene pumpes ut i kroppen.

Verdens helseorganisasjon WHO sier at nest etter luftforurensing er støy den største helseutfordringen vi har, og den påvirker helsen vår svært negativt. Forskning på dyr viser at stillhet er med på å danne friske hjerneceller i dyrene, og bare 30 minutter om dagen har en effekt.

Og her som på andre områder tror jeg at vi høysensitive er litt som kanarifuglene i gruven, vi merker de negative effektene før andre.

Det er heller ikke bare desidert støy fra biler og anleggsbygg osv. som påvirker oss. Vi bruker ca. 150 ord i minuttet når vi snakker, og hvis vi så deltar på et møte på en time, så er det 9000 ord vi skal forholde oss til. Hvis vi hadde skrevet alt ned, så ville det ha fylt 22,5 A4 sider med tekst … Og dette er informasjon vi skal ta inn, forholde oss til, bearbeide og kanskje også agere på. Og noen løper fra møte til møte gjennom hele arbeidsdagen. Hjernen vår kan rett og slett ikke ta inn alt sammen, den stenger av når den ikke klarer mer. Så om du lurer på hvorfor det som blir sagt møter døve ører, så er dette noe av forklaringen. Vi trenger å bearbeide det vi har hørt før vi er klare til å høre og ta inn noe nytt.

Bastian Overgaard er foredragsholder om støy i Danmark og en slags stillhetsguru i næringslivet. Han argumenterer for at vi skal snakke mindre, og vi skal ha flere pauser i mellom. Han sier at pausene er akkurat som mellomroms-tasten, uten mellomrom mellom ordene klarer vi vanskelig å oppfatte meningen og det blir bare visuell støy av teksten.

Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon og en av verdens rikeste, har tatt dette til etterretning. Han kan starte møtene sine med opptil 30 minutters stillhet, hvor de leser notater og lader opp til møtet sammen før de begynner.

Og så er den den indre støyen, alle tankene som kverner og hvor mindfulness kan være et nyttig redskap. Samt å sette av tid til å bearbeide inntrykk og ta i bruk strategier for overstimulering. For ingenting er mer bråkete enn en hjerne som er overstimulert.

Både ytre og indre stillhet kan være vanskelig å finne eller skape i livene våre. Så hva kan vi gjøre?

Vi kan prøve å omgi oss med mer stillhet hjemme, kanskje avtale rom i huset hvor det er stille eller tidspunkt på dagen/kvelden hvor det skal være stille. Sette av tid til mindfulnessøvelser, gå turer i naturen, kanskje prøve å få minst en helg i kvartalet hvor vi er et stille sted. Vi kan kjøpe oss støyreduserende hodetelefoner for å minske hvor mye støy vi tar inn når vi er i settinger hvor vi vet det vil være bråk og mye lyd. Lese i stedet for å se på TV, slå av musikken/radioen når vi kjører bil, lytte aktivt etter naturlyder rundt oss og kjenne etter hvordan kroppen har det og om vi trenger en pause.