Fordelen med å være sensitivEt utdrag fra boken Fordelen med å være sensitiv, som du kan kjøpe her rabattkode finner du ved å logge inn her.

Et av kjennetegnene som slår sterkt igjennom i forskingen på sensitivitet er tilbøyeligheten til å være samvittighetsfull: Å lytte til samvittighetens stemme knytter seg nemlig til evnen til å tenke klart og langsiktig. Samvittigheten er en verdifull side av sensitiviteten din og et verktøy som du eller barnet ditt bevisst kan bruke, for å skape et mer meningsfylt liv.

Den sensitive er tilbøyelig til å tenke: «Hva skjer om jeg ikke tar ansvar? Hva skjer om jeg ikke gjør oppgaven min skikkelig? Hva er konsekvensene om alle andre gjør som meg?»

Å være samvittighetsfull betyr at du reflekterer dypt over konsekvensene av det du selv og andre gjør. Derfor kan det gi deg en spesiell indre styrke, hvor du kjenner deg oppmuntret til å være hensynsfull overfor andre, vise omtanke og handle ut i fra de verdiene du oppfatter som rettferdige.

Da foreldrene til Jonathan på åtte år veiledet ham i hvordan han skal si ifra overfor en gutt i klassen som mobber, svarer han: «Hvis jeg beskytter meg selv, vil han bare mobbe en annen, og det hjelper jo ikke. Klassen skal være rettferdig for alle barna.» Helt bevisst velger han å utsette seg selv for mer mobbing for å beskytte andre barn i klassen.

Jonathan finner en indre styrke ved å tenke på andre, og han har ikke lyst til å kun fokusere på seg selv. Å lytte til samvittighetens stemme handler mange ganger om at du finner fred ved å gjøre det som er rett, i stedet for å velge en enkel eller lettvint løsning. Men det er ikke alltid lett å følge samvittighetens stemme:

Lindas sønn, Sebastian på 15 år, hjelper ikke til med å rydde opp, gjøre rent eller legge sammen klesvasken. Hun har problemer med å skjære igjennom overfor ham, fordi han roper så høyt og minner henne om faren hennes, som hun hadde mange vanskelige krangler med. Bare tanken på å ta en konflikt med Sebastian får hjertet hennes til å galoppere.

Etter kranglene deres skjelver hun ofte i hele kroppen, hun er utmattet eller har hodepine. Men belønningen er at Sebastian etter hvert lærer å forstå og respektere de verdiene hun står for.

Hun holder ut ubehaget, fordi hun tenker «Hva skjer om jeg ikke lærer sønnen min å ta ansvar for husarbeidet? Da vil jo vennene som han i fremtiden skal dele bolig med, eller kjæresten og barna en dag stå med byrden, og hvem vet hva det vil kunne gjøre med familielykken? Jeg får kun fred innvendig, hvis jeg tar på meg ansvaret med å oppdra Sebastian skikkelig og lære ham å tømme oppvaskmaskinen og hjelpe til med matlagingen i ny og ne.»

Ved å lytte til samvittighetens stemme, vil du kunne finne styrken til å holde fast ved deg selv og kjempe for tingene du tror på. Du vil lyse opp som et positivt eksempel for barna dine, når du tillater deg å være tro mot den du er, og ta de konfliktene som samvittigheten din oppfordrer deg til å gå inn i. Verdien av å lytte til samvittighetens stemme gjelder både i nære relasjoner og i relasjoner til mennesker utenfor privatsfæren din.

Akkurat som Jonathan og Linda betaler en pris for det, vil du og barnet ditt kanskje bli nødt til å ofre noe for å lytte til samvittighetens stemme. På den andre siden, er det heller ikke alltid de ‘lette løsningene’ som etterlater en følelse av lykke og indre fred. Å være modig har en selvforsterkende indre kraft som styrker hele personligheten og sprer positivitet til andre mennesker. Men akkurat som det er fordeler med å være samvittighetsfull, så er det ulemper og utfordringer også som det er viktig å gjenkjenne og håndtere.

Når andre ikke er samvittighetsfulle

Det kan være en stor utfordring for sensitive barn og voksne å forholde seg til andre som ikke er like samvittighetsfulle. Når unge med sensitive trekk velger å studere for eksempel jus, stortrives de ofte i studietiden, hvor de setter seg grundig inn i nyansene i lovgivningen. Men i arbeidslivet er det flere steiner på veien som de kan snuble over. De kan bli skuffet, når noen forventer at de skal tøye reglene, eller når de oppdager at kollegaene ikke følger reglene. Noen advokater gjør alt de kan for å vinne en sak og ser bort fra hva som er rettferdig. De sensitive blir dypt påvirket av at fagfeller oppfører seg skruppelløst. På samme måte blir sensitive barn ofte opprørt, når vennene deres ikke følger reglene. Du kan ikke bare si til den sensitive: «Heng deg ikke opp i det. Se fremover.» Den sensitive har et sterkt ønske om at rettferdigheten skal herske.

Tre anbefalinger

  • Vær realistisk: Forvent ikke av de andre at de er like samvittighetsfulle som du selv er. Om du er forberedt på det, kommer det ikke så brått på deg og du blir ikke så slått ut. Anerkjenn smerten din, og gi ikke slipp på dine standarder, selv om andre ikke følger dem. Stå for den du er, og fortsett å lytte til samvittigheten din – også selv om du innimellom er i mindretall.
  • Døm ikke så hard: Jobb med å ikke dømme deg selv eller andre for hardt, når idealene dine ikke oppnås. På den måten åpner du døren til å akseptere de menneskelige begrensningene som kjennetegner deg selv og andre. Du kan være uenig og si i fra på en rolig og behersket måte, i stedet for å bli opphisset og fordomsfull.
  • Se deg selv utenifra og andre innenifra: Et sensitivt barn kan bli veldig skuffet, når det møter urettferdighet. Lær barnet ditt å se seg selv litt utenifra og andre litt innenifra, så det utvikler en bedre forståelse av både seg selv og andre.

Anerkjenn barnet ditt sine følelser når det blir overveldet av en negativ opplevelse, men unngå å fastholde barnet i følelsen. På den måten kan du hjelpe barnet ditt til å utvikle livsvisdom, i stedet for å holde fast i en bitterhet som ikke er konstruktiv. Husk at når det sensitive barnet ditt er i stand til å forstå urettferdighet, vil det ha lettere for å tilgi andre og stå for seg selv på en rolig og verdig måte.