Det er snart eksamenstid for de som går på videregående eller studerer, og rådene under er nyttige både på jobbintervju, og også på medarbeidersamtaler.
studererEn deltaker på seminaret om Sensitive tenåringer og unge spurte:

«Hvorfor er nervene mine som spagetti når andre har nerver av stål? Er jeg dømt som en evig fiasko fordi jeg er sensitiv, eller er det noe jeg kan gjøre?»

Det er et viktig spørsmål: Hvis du bruker sensitiviteten din godt, så vil den kunne bidra til suksess i stedet for fiasko. Under er det noen gode råd.

Både sårbarhet og styrke

Det er sant at du på en måte er mer sårbar fordi du er sensitiv: nervesystemet ditt reagerer kraftigere på stimulerende situasjoner, som eksamen og jobbintervju.

Du blir mer påvirket, og det kan for eksempel måles på blodprøver hvor du vil se at kroppens stressrespons-system blir aktivert litt raskere.

Den gode nyheten er at du kan lære å beherske deg selv og bevare roen – og hvis du klarer det så er det en fordel, og ikke en ulempe, at du er sensitiv:

5 gode råd

1. Forbered deg riktig: Sett av tid til både å være fokusert OG til å slappe helt av.
En stor feil mange sensitive gjør er at de er konstant anspent mens de forbereder seg. Forklart som et bilde svarer det til å ‘slukke for kontakten’ til det indre lyset ditt som får deg til å se å tenke klart. Lag en plan der du fleksibelt veksler mellom fokus og å slippe fokus. Husk at nettopp fordi du er sensitiv har du ekstra bruk for tid hvor du slipper fokus. På den måten kan du bedre prestere ditt ypperste når det gjelder.

2. Øv deg på å fokusere positivt mental, mens du er i en rolig og avslappet indre tilstand.
(Du kan for eksempel bruke teknikken Indre ro med hjertekoherens som du finner mer info om under Artikler – Generelle, og som vi har arrangert flere kurs med Martin August i). Sett deg noen mål når du er i denne mottakelige tilstanden, og la målene handle om prosessen og din egen innsats. Begge deler har du selv innflytelse på. Sett ikke mål som handler om resultat. Det kan gjøre deg maktesløs, for resultatet har du ikke innflytelse over. Eksempler på dette kan være:En sensitiv elev på videregående valgte å fokusere på at samtalen til eksamen i norsk muntlig skulle være meningsfull: han ville fokusere på emnet i stedet for vurderingen. I etterkant fikk han den beste tilbakemeldingen han noen gang hadde fått.En sensitiv kvinne søkte jobb: i stedet for å tenke på seg selv, tenkte hun på om det var en god match med henne og jobben, og om hun fikk en god kontakt med intervjueren. Hun fikk jobben, og tilbakemelding om at hun hadde en overbevisende utstråling (etter at hun i flere år hadde hatt angst for jobbintervju)

3. Lær deg å tolke – og bruke – den opphissede tilstanden positivt.
Forskere har funnet en fascinerende sammenheng du selv kan ha stor innflytelse på: Hvis du tolker den indre uroen som oppstår når stressresponsen din blir aktivert (spagettinerver som dirrer…), som et tegn på at du er altfor nervøs så blir prestasjonen din dårligere. Hvis du heller tolker den indre uroen som et tegn på at du mobiliserer energi og ressurser for å klare situasjonen best mulig, så er det nettopp det som skjer: du kan gjøre en topprestasjon fordi du er ‘tent’. Billedlig talt så kan du surfe på bølgen og bevare kontrollen i stedet for å bli slukt av bølgen.

4. Innstill deg på å spille skuespill og finne overbevisende formuleringer – men uten å ‘miste deg selv’.
Før, under og etter kan du øve deg i å spille skuespill, hvor du gjennom kroppsholdning, stemmeføring, formuleringer og ansiktsuttrykk utstråler den overbevisning og det engasjement du ønsker å la skinne igjennom, selv om du skjelver innvendig.Noen mennesker tenker: «man må være oppriktig og helt ærlig. Jeg er ‘falsk’ hvis jeg ikke sier det som det er. Det kan konkret bli en ulempe. Eksempler:Når du får et vanskelig spørsmål på eksamen kan du svare: «Det er et interessant spørsmål, som kan sees fra mange sider. Det får meg til å tenke på xxxx (og så snakker du videre om en del av emnet som du kjenner til). I stedet for å si: «Det vet jeg ikke.»Og på jobbintervjuet kan du svare: «Jeg har mange ekstroverte kompetanser». Innerst inne er du kanskje klar over at de sier at de søker en ekstrovert medarbeider, fordi de ønsker en person som er sosialt velfungerende. Og det vet du at du er. Derfor nøyer du deg ikke med å si: «Jeg er ikke ekstrovert, men introvert».Tilhører du dem som har problemer med å spille skuespill så hjelper det å tenke på dine verdier og viktigheten av eksamen eller jobbintervjuet. Skuespillet kan ‘virke’ for deg hvis du på forhånd har tenkt grundig over hvordan det passer med verdiene dine. Og på den måten styrer du unna følelsen av at du ‘selger katta i sekken’.

5. Gi deg sel konstruktive tilbakemeldinger som får deg til å vokse i stedet for å visne.Hvis du er svært selvkritisk og ‘slår ned som en hauk’ når du begår den minste feil, kan du lamme seg selv i situasjonen. Du kan også hemme evnen din til å forberede deg. Eller til å ta lærdom av ting når du tenker over dem etterpå.Spesielt etter en negativ opplevelse er det viktig at du gir deg selv en konstruktiv tilbakemelding hvor du:
1. anerkjenner anstrengelsene dine heller en resultatet.
2. fokuserer konkret på de tre viktigste tingene du vil øve på til nest gang
3. Vær oppmerksom på ‘stemningen’ i den indre tilbakemeldingen: når den er hard og kjølig snarere enn varm, humoristisk eller kjærlig, vil den fort kunne blokkere deg.
Du kan få mer inspirasjon og kunnskap på kurset Fra selvkritikk til selvaksept.

Summa summarum. Det er mye du kan gjøre. Du er IKKE dømt til å være en evig fiasko på eksamener og jobbintervju fordi du er sensitiv. Flere forskere er enige om at takket være følsomheten din kan du til og med være ekstra god på å få utbytte av strategier som hjelper deg til å mestre situasjonen.

Kilde: Sensitiv Balanse

Ønsker du mer inspirasjon og kunnskap?

Delta på noen av kursene som er omtalt i artikkelen – Indre ro med hjertekoherens eller Fra selvkritikk til selvaksept. De settes jevnlig opp i Danmark, og Indre ro-kurset har også vært avholdt flere ganger i Norge. Ved interesse setter vi gjerne opp kurs og seminar med Lise og Martin August.

Du kan også låne dobbelt-DVD’en med Lise August og Elaine Aron fra seminaret om «Særligt sensitive menneskers trivsel. Forstå din sensitivitet og skab et rigere og mere meningsfult liv». Den er på dansk og engelsk, med teksting på dansk. Send oss en epost for å låne filmen.

Som sensitiv er du mer sårbar og rammes raskere av nedtrykthet og stress, hvis du møter motgang i livet, ellers ikke. Styrken er at du som sensitiv kan være bedre til å bearbeide vanskene du opplever.