Foreningen har i årenes løp fått en god del henvendelser om utfordringer når det kommer til kjærlighet og parforhold. Det har vært høysensitive som ikke har følt seg møtt og forstått av sin ikke-sensitive partner, og utfordringer når begge er høysensitive, og ikke så få henvendelser fra partnere som ikke kan skjønne hvordan han eller hun skal kunne forstå sin høysensitive kjæreste / samboer / ektefelle. Og de har etterspurt råd, veiledning, litteratur – rett og slett hjelp.
Nå har Elaine Arons bok «Særlig sensitive og kjærligheten» blitt oversatt til norsk, omtale fins på hjemmesiden under bøker. Og det er utviklet et eget kurs.

Det_gode_samliv_banner_04_Nina-Kjell-

Å leve med forskjeller

(Artikkel og mulighet for individuelt kurs for par i alle faser av livet)

Inspirert av personlig møte med Elaine og Art Aron i mai 2013 og den nyeste boken til Elaine Aron, har Nina Skar Aastad og Kjell Carlsen, som begge jobber i Det Gode Arbeidsliv (en avdeling i Podium AS) utarbeidet et individuelt kurs for par, spesialisert på det særlig sensitive perspektivet. Du kan lese mer om det her

Nina er NLP-coach og veileder og har mange års erfaring med temaet sensitivitet og arbeidsliv. Hun har jobbet individuelt med mennesker i lengre veilednings- og coachingløp siden 2007, og har spesialisert seg på karaktertrekket høysensitivitet.

Kjell er utdannet innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, gestaltpsykologi og coaching. De senere år har han i veiledning jobbet mye med enkeltpersoner og grupper i deres endringsprosesser.

Kjell og Nina er begge sertifiserte kursinstruktører i PREP samlivskurs ved Modum Bad fra 2008.

Det å leve med forskjeller kan i perioder i livet være svært utfordrende, men det positive er at man ofte utfyller hverandre i par-relasjonen.

Nina og Kjell sier:

Vi er drevet av å støtte mennesker i alle livsfaser, og vår erfaring er at forhold og samliv ofte er en av de viktigste arenaer i livet, både med sine gleder og utfordringer. Et godt samliv gir som oftest energi og overskudd i hverdagen. Det å bli sett, hørt, møtt og forstått gjelder vel så mye for trivsel i samlivet som det gjelder for jobb-prestasjoner og mestring i livet generelt.

Vi vet at:

  1. Et godt samliv ofte bygger på et fundament av verdier man har felles
  2. Et felles fundament er nødvendig for å ikke ha for mye «friksjon» i hverdagen.
  3. Hvordan du kommuniserer er et særdeles viktig virkemiddel for å sette ord på dine egne behov og oppnå det du ønsker i situasjonen.
  4. En bevisstgjøringsprosess over tid gir mulighet for å gå i dybden i par-relasjonen.

Et grunnlag for refleksjon er å sette seg inn i og forstå det sensitive karaktertrekket i fellesskap.
Hva kjennetegner spesielt forholdet, og i hvilke situasjoner oppstår utfordringene?
Hvilken type stimuli blir belastende, og hvordan kan man støtte hverandre?
Det handler om forebygging og å innøve gode strategier på forhånd. Da kan forskjellene i parforholdet dypest sett utvikle seg til å være en styrke totalt sett.

Vi har alle forskjellige personligheter, og vi kommer alle fra et sted. Utgangspunktet for mange par er imidlertid fred, harmoni og et samliv som gir energi, slik det ofte føles i en forelskelsesfase. Etter som tiden går, kommer svært ofte forskjellene tydeligere frem, og mange tilstreber harmoni ved å prøve og «endre» den andre. Men – man kan kun endre seg selv, og ved at man lærer noe om seg selv, kan grobunn for egen innsikt og utvikling styrke parforholdet i den andre enden.

Å streve med ulikheter i personlighet og dermed dårlig kommunikasjon i par-relasjonen er ganske vanlig, når man ikke er klar over de ulike preferanser og hvorfor man reagerer på hverandres adferd. Dersom den ene i forholdet f. eks er svært sensitiv og introvert, og den andre ikke er sensitiv, og dessuten ekstrovert, kan samlivet være utfordrende.

Man kan f. eks oppleve «friksjon» ved at den ene er ivrig etter å komme i gang med nye aktiviteter og prosjekter, smake på opplevelser sammen og se hva som skjer. Den andre ønsker imidlertid mer tid for seg selv, kjenne etter hva som føles riktig og ta ett skritt av gangen. En måte å løse opp friksjonen på er at «den ivrige» gjør aktiviteter på egen hånd, eller sammen med andre mennesker, noe som for vedkommende gir energi. Den andre koser seg med sin alenetid, som for særlig sensitive er så viktig; med aktiviteter som å gjøre ingenting, lese en bok, gå en tur, reflektere over en oppgave i ro og mak e.l. Slik lader begge batteriene på hver sin måte og er klare for å gjøre andre ting etterpå. Det er selvfølgelig også viktig å gjøre ting sammen, samt bidra til den andres trivsel. Men for at de ulike behovene for begge parter skal komme til overflaten, trengs det en behovsrettet og åpen kommunikasjon.

Eksempler på forskjeller som utfyller hverandre:

  • Mens den ene f.eks. er rask og en typisk oppstarter av en aktivitet, oppgave eller felles prosjekt, kan den andre bidra med å sjekke opp og korrigere estetikk, kvalitet etc. (Typisk for sensitive personer er at de liker å ha tid, gå i dybden, sjekke detaljer etc.). Man kan selvsagt irritere seg over at ting tar tid, eller at forberedelser ikke er gjort godt nok, men dette handler om ulike styrker. Samtidig kan begge oppleve å lære noe av den andre, noe som man kanskje tilstreber i sin egen livsførsel, dersom man er åpen for det.
  • Den sensitive kan dvele mye mer ved ting som har skjedd og mennesker man møter, og rett dom det er oppleve å få reaksjoner med behov for å bearbeidelse av inntrykk i etterkant av situasjonen. Den ikke sensitive er kanskje langt på vei videre, og forstår ikke hva som skjer på innsiden hos den andre. Det å stoppe opp og snakke om hendelsen (dvs. lytte til den som trenger å bearbeide ved å snakke, eller gi rom for stillhet for den som trenger å sortere tanker og følelser alene først) kan være helt avgjørende for å opprettholde energien og ha et godt samvær. Det kan i den andre enden faktisk berike forholdet i det daglige, og gi dybde i refleksjonen rundt ulike typer mennesker man omgås med.
  • Behov for alenetid, særskilt nevnt i Elaine Aron’s bok «Særlig sensitive og kjærligheten, og at begge parter må forholde seg til den særlig sensitives perioder med overstimulering er helt essensielt dersom man lever i parforhold. Vårt klare råd er å gi hverandre tid. En sensitiv person som ikke får noe tid for seg selv blir ofte irritabel og sint. Da er vedkommende ofte ikke særlig sjarmerende! Hjelp til tilbaketrekning, helst før det bygger seg opp mot metningspunktet og den særlig sensitive er overstimulert krever øvelse, men den ikke sensitive kan lære seg å påpeke den andres antatte behov og gi mulighet en time-out.
  • Spesielt verdifullt er det at man har spesifikke avtaler om hva som kan gjøres i spesifikke situasjoner.

Listen over eksempler på hva man bevisst kan jobbe med for å unngå at problemene innhenter oss i daglige situasjoner og skaper irritasjon i hverdagen kan bli lang. Etter som årene går vet man bedre hvor skoen trykker. Egen refleksjon og åpen kommunikasjon er altså etter vårt syn grunnforutsetningene for finne fram til balanse i samlivet.
Her kan du lese enda mer om kurset.