Innkalling til årsmøtet i Foreningen for høysensitive

29.04.17 kl 13:00 – 15:00 i Trondheim
Quality Hotel Augustin
Kongensgate 26

Alle foreningens medlemmer innkalles med dette til årsmøtet. Deltakelse krever at kontingenten for 2017 er betalt. Hotellet vi holder årsmøtet på har noen reserverte rom til lavere pris for medlemmer som deltar – kontakt hotellet direkte for å bestille.

Vi starter registreringen kl 12:30, årsmøtet starter presis kl 13.00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av en referent, og to som skriver under.
  3. Beretning om foreningens virksomhet og økonomi i året som er gått
  4. Fastsettelse av kontingent for 2018
  5. Valg av styre.
  6. Vedtektsendringer
  7. Styresaker
  8. Innspill til styret om drift og viktige saker for året som kommer
  9. Innkomne forslag
  10. Eventuelt

 

Har du saker du ønsker tatt opp, så send det inn skriftlig til kontakt@hsperson.no innen  31.mars.

Praktisk informasjon om bestilling og påmelding

ALLE som tenker å komme melde seg her:

Meld deg på så raskt du kan, påmeldingsfrist er 20. april

Hjertelig velkommen til årsmøtet!

Vennlig hilsen
Foreningen for høysensitive
Styret