Mange av oss strever med å finne ro, og plages av støy rundt oss, og uro inni oss. Kursene til Martin August om Indre Ro – Hjertekoherens har derfor naturlig nok vært populære, det i Trondheim er nettopp over med svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere som syns de hadde stort utbytte av kurset.  I Bergen er kurset fullt, mens det i Oslo 22. januar fremdeles har ledige plasser. Her er en artikkel om støy, oversatt og hentet fra Sensitiv Balanse

Støy er lyd som forstyrrer kropp og psyke

Om lyd oppleves som støy handler ikke bare om hvor høy lyden er rent målbart, det handler i stor grad også om den subjektive opplevelsen:

Fysisk:

I hvor stor grad påvirkes stoffskifte, hjerterytme og pusten? Kroppens respons på lyder er forskjellig fra person til person, og sensitive mennesker har en lettere påvirket stressrespons. Derfor plages generelt de mer av støy enn de fleste andre.

Hva kan du gjøre?

 1. Hvis du spenner i kroppen når det er bråk omkring deg kan du legge merke til hvor i kroppen spenningen setter seg. Bevisst kan du slappe av i skuldre, armene eller magen, så du heller opplever en fysisk frihet og letthet i området.
 2. Hvis pusten din blir overfladisk kan du bevist puste dypere. Prøv spesielt å gjøre ut-pusten langsommere. Det fordyper avspenningen og gjør kroppen din mer motstandsdyktig overfor støyen.
 3. Hvis hjerterytmen blir urolig kan du lære deg til å trene hjerterytmen, og derigjennom på en svært dyp, rask og effektiv måte gi kroppen din mer krefter til å klare støyen uten for store men. Det fins egne kurs om dette – Indre ro med hjertekoherens.

Psykisk:

Den psykiske reaksjonen på støy følger i en viss grad kroppens reaksjoner. Hvis kroppen klarer støyen med mindre stress, gir det et større overskudd. Men det er også andre  «knapper» du kan trykke på:

Hva kan du gjøre?

 1. Hvor meningsfull er støyen?
  Hvis du opplever at familien din ser et meningsfullt program på TV kan du lettere være mer tolerant enn om du opplever programmet som meningsløst. Hvis kollegaene dine snakker om et viktig prosjekt, kan du lettere være overbærende enn om de småsnakker over hodet ditt i det åpne kontorlandskapet Hvis du kan finne en mening med støyen kan du bedre håndtere den: fokuser på hva den bidrar med av positive opplevelser for andre mennesker.
 2. Hvor stor mestring opplever du?
  Hvis du føler deg maktesløs kan det forverre dine reaksjoner på støyen.  Hvis du tenker: det er SÅ irriterende, forferdelig, belastende osv at jeg ikke holder det ut, kan de negative tankene føre deg lengre ned i en ond spiral av negative følelser.
  Hvis du tenker: Det er plagsomt, men jeg takler det. Jeg venner meg til det, og slapper av senere. Eller: Jeg sørger for å kjøpe noe utstyr så jeg ikke blir så plaget neste gang. Så vil de tankene hjelpe deg til å heve deg over støyen og finne ro og styrke.
 3. Få innflytelse på støyen
  Du vil erfare at støyregulering som du selv har vært med på å få innflytelse over er lettere å holde ut: snakk derfor åpent og respektfullt om adferdsregler og støy hjemme og på arbeidsplassen.
  Verdsett og anerkjenn andres behov for et høyere lydnivå på en respektfull måte Gi samtidig åpent uttrykk for hvor positivt det bidrar til ditt nærvær og din prestasjonsevne når du inn imellom får lommer av ro og stillhet i hverdagen.

Eksempler på hvordan du kan unngå unødvendig støy:

 1. Møt en venn i parken og gå en tur sammen i stedet for å gå på café.
 2. Velg stillekupeen på toget der det fins.
 3. Snakk med eksperter i et høresenter om profesjonelt utstyr som demper støy, men stadig gjør det mulig for deg å høre hva andre sier. Det er også mye å finne på nettet.
 4. Avtal med den/de du bor sammen med at visse områder av hjemmet er stille-rom eller bestemte tidspunkter på dagen er stille-tid.
 5. Bruk ørepropper når du sover eller er på reiser.

En kvinne som deltok på kurset i Indre ro med hjertekoherens fortalte:

Når jeg handler inn, er ute i trafikken eller venter et sted hvor tv’en står på høy styrke i bakgrunnen, for eksempel på sykehuset når jeg rutinemessig skal ta blodprøver – var jeg før helt desperat. Nå kan jeg raskt stille inn på en annen og roligere kanal inne i meg selv. Jeg gjør øvelsene og merker straks at jeg bedre kan håndtere støyen. Det er stadig irriterende, men jeg er kanskje halvt så plaget som det jeg brukte å bli. Det er en STOR lettelse at det er noe jeg kan gjøre selv. Jeg har mer energi og bedre humør.