Utdrag fra boken «Fordelen med å være sensitiv»

Boken kan bestilles her

«I Hans-Henrik Leys kjente barnesang Hjulene på bussen de går rundt og rundt sier pengene på bussen «klirr, klirr, klirr», mammaene «bla, bla, bla», pappaene «hysj, hysj, hysj», og babyene «wæ, wæ, wæ». Det mange forbinder med en hyggelig og morsom sang om en busstur gjennom byen, er et fint og tydelig bilde på den overveldende mengden av sanseinntrykk som høysensitive møter i hverdagen.

Det er ikke bestandig hyggelig og morsomt å oppleve at verden går langt inn under huden, fordi det kan bli overstimulerende. Når det er mange og intense inntrykk, når det skjer mye på en gang, eller stimuleringen fortsetter i lang tid, kan du føle deg sterkt påvirket. Det faglige begrepet overarousal betegner den tilstanden hvor du er blitt så overveldet, at du fysisk og psykisk er midlertidig satt ut av balanse. Alle som er sensitive, eller har et sensitivt barn, kjenner til overstimulering. Når du bearbeider alle inntrykk dypt, og når du reflekterer mye over hva det du opplever betyr, blir du raskere enn andre trett, utkjørt og overveldet. Når du er overveldet av inntrykk, påvirker det ditt velvære og evnen din til å prestere like godt som du ellers kan.

Du kan merke overstimulering på at hjerterytmen og pusten din forandrer seg, og ved at du opplever indre uro. Du kan f.eks. midlertidig kjenne deg forvirret, du kan ha vansker med å huske ting, eller du finner ikke de riktige ordene når du skal uttrykke deg. Overstimulering kan både påvirke deg i avgjørende situasjoner, hvor du ikke får prestert så godt som du normalt gjør, og i små tilsynelatende ubetydelige situasjoner hvor du nesten ikke legger merke til det.

Eksempel:

Jacob på 34 år er frustrert over at han på jobbintervju presterer langt under sitt normale nivå. Han undrer seg over at han har så vanskelig for å finne de riktige ordene, når han vanligvis er velformulert og skarp. Etter jobbintervjuene vet han akkurat hva han ville ha sagt. Han ergrer seg over at han ikke alltid lykkes med å vise den han virkelig er når han er avslappet og rolig innvendig.

Overstimulering spiller for eksempel inn når du sitter på eksamen, når du skal holde en tale, når du skal prestere innenfor en sport, teater eller musikk, eller når du blir observert og vurdert mens du utfører en arbeidsoppgave. Og etterpå ergrer du deg kanskje ofte over at du ikke får vist hva du normalt kan når du ikke er i en presset situasjon.

Men overstimulering kan også påvirke hvor opprevet du blir i rushtrafikken, i køen i butikken, eller når du må multitaske. I nye situasjoner kjenner du deg også mer anspent og urolig enn de fleste andre, og forandringer i livet ryster deg ofte i litt høyere grad. Alle mennesker kan bli påvirket av de ytre omgivelsene og det indre livet. Men som høysensitiv reager du mer følsomt på begge deler.

Cecilies historie er en påminnelse om at det ikke bare er ytre inntrykk som er overveldende:

Cecilie på 9 år er trygt tilknyttet pedagogene på SFO, og har gode venninner i klassen sin hvor hun trives sosialt. Men faglig har hun det vanskelig fordi hun sammenligner seg med storesøsteren sin som klarer seg vesentlig bedre i alle fag. I den hyggelig leksekafeen på SFO er det rolig og fredelig. Her kan Cecilie alltid få hjelp og støtte hos de voksne. Men så snart bøkene ligger på bordet dukker bekymringene opp: «Vil jeg noensinne klare meg like bra som storesøsteren min? Eller vil jeg alltid skuffe foreldrene mine?» Bekymringene føles som en tung stein i magen, tankene stopper og hjertet begynner å hamre. Cecilie er så overveldet av det som skjer inni henne at hun ikke kan konsentrere seg om leksene. Først når foreldrene blir bedre til å forstå Cecilies sensitivitet og anerkjenne anstrengelsene hennes, i stedet for resultatet av dem, finner hun den indre roen til å fokusere på leksene.

Cecilies historie er et eksempel på hvordan du selv i et veldig rolig og støttende miljø, allikevel kan bli overveldet av sansene og følelsene dine. Dine indre fortolkninger og refleksjoner river og sliter i nervesystemet ditt, spesielt når de er negative. Uansett om du er overveldet av ytre eller indre inntrykk, eller av begge deler samtidig, vil du virke mer overbevisende og kompetent når du faller til ro innvendig.» Side 18 – 21.

Se også: «18 enkle tips til å forebygge overstimulering»