Aksepter deg selvOversatt fra dansk, orginaltittel «Elsk dig selv – en guide for særlig sensitive og andre følsomme sjæle»

I en kultur preget av tilpasningstvang og perfeksjon blir følsomhet ofte nedvurdert. I denne boka gir forfatteren en inngående beskrivelse av begrepet høysensitivitet. Med stor innlevelse og bred erfaring som psykoterapeut, viser hun hvordan følsomme mennesker kan lære å akseptere sitt følelsesliv, og best mulig utnytte sine ressurser og muligheter. Hun bruker eksempler fra sin praksis for å gjøre det konkret, og kommer med mange råd og tips.

For de som har lest andre bøker om emnet, så har denne en del ting som man ikke finner hos andre, som en presentasjon av kommunikasjonsnivåer/kontaktlag, hvordan man vet hvilket nivå man er på, og hvordan man kan flytte en samtale opp eller ned til et annet nivå. Og hva som kan være utfordringer og gleder ved de ulike kontaktlag. Hun snakker også om skyldfølelse og hvordan vi håndterer den, om hvordan vi møter sinne, både vårt eget og andres, og hvordan høye krav og lavt selvverd kan henge sammen. Boken er i et lettlest språk, og både høysensitive selv, og de som møter høysensitive gjennom jobben, eller bare vil lære mer om karaktertrekket, vil ha utbytte av å lese den.

Ilse Sand er utdannet psykoterapeut og cand.theol. Siden 2006 har hun arbeidet som psykoterapeut, foredragsholder og forfatter.

(Foreningens medlemstilbud av denne boken er nå over og boken er utsolgt.)

Les mer om bøkene og forfatteren på Ilse Sands nettside.