Særlig sensitiv mammaFinn din styrke og forstå deg selv

Oversatt fra dansk med fokus på mammarollen som høysensitiv mor. Boken omhandler hvordan du kan håndtere følelseslivet og hverdagen med barnet på en god måte samtidig som du tar vare på deg selv slik at du kan bruke sensitiviteten som en styrke og ressurs. Det er også fokus på hvordan du kan skaffe deg overskuddet og energien du trenger for å være en kreativ, glad og empatisk mamma. Det er mange historier om ulike mødre i boken, og hele 50 mødre har bidratt på ulike måter, og den har mange oppgaver og forslag til øvelser og verktøy i hverdagen. Fås i alle bokhandler.