Sensitive ungeEn bok om høysensitive ungdommer på dansk.

Dette er den første boken som beskriver hvordan det er å være ung og høysensitiv. Boken omfatter unge fra 13 – 20 år, og er bygget på en rekke intervjuer om hvordan ungdommene selv opplever verden, og hva de har bruk for fra omgivelsene. Det er også intervju med foreldre og ulike faggrupper som bidrar med forskjellige løsningsforslag.

Mange unge høysensitive blir misforstått av omgivelsene, men misforstår også seg selv. Ofte blir utfordringen bare slått bort med at det er puberteten/ungdomstiden. Boken belyser hvilke redskaper og rammer som skal til for at de høysensitive ungdommene kan trives hjemme, på fritiden og i utdannelsessystemet.