Dr. Elaine Arons selvtest

spørsmålUnder finner du en selvtest utarbeidet av dr. Elaine Aron.

Tell hvor mange av utsagnene som du føler er riktige for deg.

Besvar hvert spørsmål etter hvordan du personlig føler det. Hak av i ruten til venstre for utsagnet hvis det stemmer helt eller delvis for deg. Ikke hak av for utsagn som ikke stemmer overens med hvordan du føler.

 Jeg blir lett overveldet av sterke sanseinntrykk.
 Jeg synes å være oppmerksom på det subtile / uhåndgripelige i mine omgivelser.
 Andre menneskers stemninger påvirker meg.
 Jeg kan være meget følsom overfor smerte.
 På travle dager har jeg behov for trekke meg tilbake, enten legge meg nedpå eller å sitte i et rom med dempet belysning eller bare være for meg selv uten ytre påvirkning.
 Jeg er spesielt følsom overfor virkningene av koffein.
 Jeg blir lett overveldet av slikt som kraftige lys, sterke lukter, grove tekstiler eller sirener.
 Jeg har et rikt og sammensatt indre liv.
 Jeg blir ille til mote av høye lyder.
 Jeg blir dypt beveget av kunst eller musikk.
 Nervesystemet mitt føles noen ganger så forstyrret at jeg får behov for å være alene.
 Jeg er samvittighetsfull.
 Jeg er lettskremt.
 Jeg blir opprømt når jeg har mye å gjøre på kort tid.
 Når mennesker ikke føler seg vel i sine omgivelser, vet jeg som regel hva som skal til for å gjøre det mer behagelig for dem (som for eksempel å endre belysning eller plassering).
 Jeg blir irritert når man prøver å få meg til gjøre mange ting på en gang.
 Jeg gjør meg stor umake med å unngå å gjøre feiltakelser eller å glemme ting.
 Jeg gjør et poeng av å unngå voldsp regede filmer og TV-prog ram.
 Jeg blir oppkavet når det skjer mye rundt meg.
 Å være veldig sulten skaper en sterk reaksjon i meg, forstyrrer konsentrasjonen min eller humøret mitt.
 Forandringer i livet mitt ryster meg.
 Jeg legger merke til og gleder meg over behagelige eller fine dufter, smaker, lyder og kunstverk.
 Jeg synes det er ubehagelig når det er mye som foregår på en gang.
 Jeg prioriterer å innrette livet mitt slik at jeg unngårystende eller overveldende situasjoner.
 Jeg blir plaget av intense sanseinntrykk, som for eksempel høye lyder og kaotiske omgivelser.
 Når jeg må konkurrere eller når jeg blir iakttatt mens jeg utfører en oppgave, blir jeg så nervøs og/eller usikker at jeg gjør det mye dårligere enn hva jeg ellers ville ha gjort.
 Da jeg var liten, så foreldrene og lærerne mine på meg som et følsomt eller sjenert barn.

Antall utsagn du har huket av er: 0

Hvis du svarte at 14 eller flere av utsagnene var sanne for deg, er det sannsynlig at du er et høysensitivt menneske. Det er derimot ingen psykologiske tester som er så nøyaktige at du skal basere livet ditt på dem. Psykologer prøver å utarbeide gode spørsmål, og bestemmer så hvilke spørsmål som skal fjernes ut fra gjennomsnittssvarene.

Hvis færre enn 14 utsagn er sanne for deg, men at det ene eller flere av utsagnene stemmer ekstremt godt på deg, kan det også være at du er et høysensitivt menneske.