Psykisk helse i skolen

Anita S. Torsvik – mai 2017 Bacheloroppgave i pedagogikk – NLA høyskolen, Bergen – hvordan kan dette følges opp for elevgrupper som vurderes som høysensitive. 1. Bakgrunn for valg av oppgave. I dag er det en kjensgjerning at mange barn og unge har...

Kritikk av forskning om høysensitivitet

Foreningen er kjent med at det har blitt fremsatt kritikk mot forskningen om sensitivitet. Derfor har vi også inngått en avtale med Martin og Lise August om å oversette og utgi deres bok, Sensitive børn og voksne til norsk. Boken bygger på forskning fra flere ulike...

Psykososialt arbeid- ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

EKSAMENSOPPGAVE HVPBU10415  – Tverrfaglig psykososialt arbeid. 60 sp. av Eileen Kase 1.0 INNLEDNING Jeg har valgt følgende problemstilling: «Jeg ønsker å se nærmere på behandlingstilbudet som tilbys barn og unge med CFS/ME på min arbeidsplass, redegjøre for hva...

Intervju med Jay Belsky

University of California – del 3, 13.04.2015 Intervju med Jay Belsky, University of California – del 3, 13.04.2015 Se intervjuet her:...

Hvordan er det å være et høysensitivt barn i skolen

PED 3523 Sosialt miljø og samspill blant barn og unge VÅR 2013 Innledning Barn kommer til verden med en egen unik personlighet, et eget temperament og en egen porsjon ressurser. Det er kanskje ekstra tydelig, når man har med, hva psykologer betegner som et...