Hvordan er det å være et høysensitivt barn i skolen

PED 3523 Sosialt miljø og samspill blant barn og unge VÅR 2013 Innledning Barn kommer til verden med en egen unik personlighet, et eget temperament og en egen porsjon ressurser. Det er kanskje ekstra tydelig, når man har med, hva psykologer betegner som et...

Det sensitive barnet bak atferden

Sara Jimenez –  juni 2015 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk – Høgskolen i Telemark Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om og forståelse for de høysensitive barna. Egen erfaring med dette gjorde meg nysgjerrig på å undersøke de høysensitive...

Orkidebarn i skolen

Kari Richardsen – 08.05.2013 Bachelor i sosialt arbeid – Diakonhjemmet Høgskole Innledning Utviklingspsykologi Bruce J. Ellis og W. Thomas Boyce var de første til å bruke Orkidebarn-begrepet i 2005 (Lånkan 2012). Siden er begrepet adoptert av flere...