Eirin Pedersen, våren 2017
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
PED- 2012. Bacheloroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Tromsø.

De høysensitive elevene i skolen

Hvordan kan spesialpedagogen tilrettelegge for høysensitive elever i klasserommet?

Innledning

I følge forskning er hvert femte menneske høysensitiv, noe som vil si at det er rundt 1.000.000 høysensitive mennesker i Norge (Aron 2014). Jeg har i min bacheloroppgave valgt å skrive om karaktertrekket høysensitiv, og i den sammenheng har jeg sett nærmere på den høysensitive elevens rolle i klasserommet, samt hva spesialpedagogen kan gjøre for at eleven skal få et maksimalt utbytte av opplæringen. Temaet er veldig omtalt i dag, spesielt etter at vår egen prinsesse Märtha Louise sammen med venninnen Elisabeth Nordeng ga ut boken Født sensitiv- våre historier, i januar 2017.
I oppgaven bruker jeg litteratur fra pioneren innenfor høysensitivitet, Elaine Aron, i tillegg til Trond E. Haukedal og Lise og Martin August for å belyse min problemstilling. Jeg vil supplere med annen litteratur også, men disse er mine hovedkilder da jeg synes de skriver om høysensitivitet på en god måte. Jeg starter oppgaven med å gi en begrunnelse på hvorfor jeg velger dette temaet og for å gi en forståelse av hva som gjorde at jeg er interessert innenfor fagfeltet høysensitiv. Videre i oppgaven vil jeg presentere selve fenomenet i lys av hva som kjennetegner dette karaktertrekket, samt se på hva det vil si å være ekstrovert og introvert. Jeg vil benytte meg av relevant litteratur gjennom hele oppgaven og se på hvordan man som spesialpedagog kan tilrettelegge og gjøre en god jobb for den høysensitive eleven i skolehverdagen. Jeg vil prøve å se den høysensitive eleven i lys av hvilken som helst annen elev, da dette er et karaktertrekk og en væremåte og ikke en diagnose som trenger spesielle tiltak og oppfølgning i form av for eksempel medisiner eller egne ressurser.

Last ned hele bacheloroppgaven her: Bacheloroppgave i høysensitivitet