Om forumet

Om forumet

Foreningen for høysensitive var en nasjonal forening som ble startet i 2009. På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt å endre foreningen til et forum. Formålet er å spre informasjon om hva høysensitivitet er, og utbre kunnskap om karaktertrekket i samfunnet, samt å skape et felles forum for høysensitive, og bidra til at det dannes lokale nettverk.

familie

Forumet baserer sitt arbeid på forskning som gjøres om høysensitivitet og finansieres av frivillige bidrag.

Rundt om i landet tilbys det kurs av sertifiserte kursholdere, og disse annonseres under Aktiviteter på hjemmesiden og på de ulike facebookgruppene rundt i landet.

Her på hjemmesiden finner du mye informasjon om karaktertrekket, bokomtaler, selvtester, videoer og ulike artikler.