Forskning

Forskning på høysensitivitet

Forumet ønsker å gjøre tilgjengelig den forskningen som fins på området. Har du informasjon om forskning på høysensitivitet, kan du kontakte: forum@hsperson.no

Elaine Aron

Elaine AronElaine Aron er psykolog med doktorgrad i klinisk dybdepsykologi, forfatter og forsker. Hun regnes som pioneéren innenfor feltet om høysensitivitet og var den som innførte det vitenskapelige begrepet ”Sensory Processing Sensitivity”. Hun har skrevet flere bøker om emnet som er oversatt til en rekke språk.

Dr. Aron begynte å forske på karaktertrekket i 1991, og har gjennomført en rekke studier, bla. noen fMRI-studier.

Dr. Elaine Aron – The Highly Sensitive Person
Dr. Elaine Aron began studying high sensitivity in 1991.
She and her husband, Dr. Arthur Aron, are also studying love and close relationships. Mer informasjon

 

Arthur Aron

Arthur AronArthur Aron er forsker og professor i psykologi, ansatt ved State University of New York at Stony Brook.

Han forsker på nære relasjoner mellom mennesker, og har bla forsket en del på parforhold, følelser og forelskelse. Han samarbeider også tett med sin kone, Elaine Aron. De jobber nå bla med å finne sammenhenger mellom høysensitives barndomsopplevelser og hvordan disse påvirker deres voksenfungering. De arbeider også med å forbedre HSP-skalaen, samt finne ut hvordan man bedre skal kjenne igjen trekket hos høysensitive barn.

Arthur Aron – Stony Brook University
University of Toronto (1970) Research Professor, Social and Health Psychology. Current Research: Dr. Aron’s research centers on the self-expansion model of motivation. Mer informasjon

 • Jagiellowicz, J., Aron, A., & Aron, E. N. (2016). Relationship between the temperament trait of sensory processing sensitivity and emotional reactivity. Social Behavior and Personality: an international journal, 44(2), 185-199.
  http://hsperson.com/research/published-articles/
 • Acevedo, B. P, Aron, E., Aron, A., Sangster, M., Collins, N., & Brown, L. (2014) ”The highly sensitive brain: An fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and Behavior, 4, 580-594.
 • Aron, E., Aron, A. & Jagiellowicz, J. (2012) Sensory Processing Sensitivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity. Personality and Social Psychology Review.
 • Aron, E.N. (2010) Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. New York. Routledge.
 • Aron, A., Ketay, S., Hedden, T., Aron, E. N., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2010) Temperament trait of sensory processing sensitivity moderates cultural differences in neural response. Social Cognitive and Affective Neuroscience.
 • Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G,, Feng, T., & Weng, X. (2010) The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social Cognitive and Affective Neuroscience.
 • Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. (2005). «Adult Shyness: The Interaction of Temperamental Sensitivity and a Negative Childhood Environment.» Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.
 • Aron, E. N. (2004). Revisiting Jung’s concept of innate sensitiveness. Journal of Analytical Psychology, 49, 337-367.
  http://hsperson.com/research/published-articles/
 • Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368.

 

Jay Belsky

Jay BelskyProfessor Jay Belsky  arbeider blant annet ved University of California og er en kjent forsker innen barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Han er  anerkjent for sitt arbeid innenfor feltet om hvordan samspillet mellom gener/miljø påvirker barns utvikling og psykiske robusthet, og regnes som ”opphavsmann” til  ”Vantage sensitivity” og  ”Differential susceptibility”.

Jay Belsky bidro i stor grad til at forskere begynte å se fordelene ved en del medfødte temperamentstrekk, ikke kun sårbarheter ved de samme trekkene.

Jay Belsky – UC Davis: Human Development Graduate Group
Human Development Graduate Group. University of California, Davis One Shields Avenue Davis, CA 95616. Program Chair Amanda Guyer. Mer informasjon

 

Michael Pleuss

Michael PluessMichael Pluess er doktor i utviklingspsykologi og er blant annet ansatt ved Queen Mary University of London.

Han jobber med hvordan miljøerfaringer påvirker menneskers utvikling og er en sentral forsker på feltet ”Developmental plasticity”, ”Differential suceptibility” og ”Vantage sensitivity”. Han er spesielt interessert i individuelle forskjeller i plastisitet (hvor mye miljøet påvirker oss på godt og vondt) avhengig av forskjellige individuelle egenskaper (for eksempel genetisk variasjon og ulike medfødte temperamentstrekk).

PD Dr. Michael Pluess, PhD
Senior Lecturer, Biological and Experimental Psychology Division School of Biological and Chemical Sciences
Queen Mary University of London. Mer informasjon

 

Marian Bakermans-Kranenburg og Marinus van Ijcendoorn

Marian Bakermans-Kranenburg og Marinus van Ijcendoorn er begge professorer ved Centre for Child and Family Studies, Leiden University i Holland.

De forsker bla på samspillet mellom arv og miljø, med spesiell vekt på nevrobiologiske prosesser. Deres lab var den første til å oppdage og dokumentere at noen barn er mer mottakelige for påvirkninger i miljøet enn andre (differensial susceptibility), og kunne linke dette opp mot visse gener (i 2006).

Denne oppdagelsen utløste en rekke studier på gener og temperamentsmessige forskjeller i mottakelighet, og har nå fått stor metaanalytisk støtte.

Marian BakermansMarian Bakermans-Kranenburg – Leiden University

Academic Career. Professor,
Centre for Child and Family Studies,
Leiden University (2007-present) Professor,
Rommert Casimir Research Institute, Leiden University.

Mer informasjon

 

 

 

Marinus van IJzendoorn

Marinus van IJzendoorn – Leiden University
Expertise. Attachment across the life-span;
epidemiology and neurobiology of child abuse and neglect; cross-cultural dimensions of parenting and child emotional.

Mer informasjon

 

 

 

 • Elham Assary; Michael Pluess, Handbook on Positive Development of Minority Children and Youth, kapitel i boken Positive Development of Minority Children av N.J. Cabrera och B. Leyendecker, 2017
 • Pluess, M., & Belsky, J. (2013). Vantage sensitivity: Individual differences in response to positive experiences. Psychological Bulletin, 139, 901-916.
 • Pluess, M., & Belsky, J. (2012). Conceptual issues in psychiatric gene-environment interaction research. American Journal of Psychiatry, 169(2), 222-223
 • Nederhof E., Belsky J, Ormel J, Oldehinkel AJ. (2012).  Effects of divorce on Dutch boys’ and girls’ externalizing behavior in Gene × Environment perspective: diathesis stress or differential susceptibility in the Dutch Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey study?
  Development and Psychopathology. 2012 Aug;24(3):929-39.
 • Pluess, M. & Belsky, J. (2011) Prenatal programming of postnatal plasticity? Development and Psychopathology, 23, 29-38.
 • Pluess, M., Velders, F.P., Belsky, J., van Ijzendoorn, M.H., Bakermanns-Kranenburg, M.J., Jaddoe, V.W.V., Hofman, A., Arp, P.P., Verhulst, F.C. & Tiemer, H. (2011) Serotonin Transporter Polymorphism Moderates Effects of Prenatal Maternal Anxiety on Infant Negative Emotionality. Biological Psychiatry;69:520-525.
 • Bakermans-Kranenburg, M. J. & Van Ijzendoorn, M. H. Differential susceptibility to rearing environment depending on dopamine-related genes: New evidence and a metaanalysis. Development and Psychopathology, 23 (2011).
 • Belsky, J. and Pluess, M. (2009a). Beyond Diathesis Stress: Differential Susceptibility to Environmental Influences , Psychological Bulletin 2009, Vol. 135, No. 6, 885-908.
 • Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Differential Susceptibility to Parenting and Quality Child Care. Developmental Psychology, 46(2), 379-390.
 • Belsky, J., & Pluess, M. (2009b). Why Therapy Should Fail (Sometimes): Differential Susceptibility to Environmental Influences. New Therapist, 62 (July/August), 18-27.
 • Belsky, J. Jonassaint, C., Pluess, M., Stanton, M., Brummet B., and Williams R. (2009) Vulnerability genes or plasticity genes? Molecular Psychiatry 2009, 1-9.
 • Gilissen, R, Bakermans-Kranenburg, M.J., van Ijzendoorn, M.H. & Van der Veer, R (2008). Parent-child relationship, temperament and physiological reactions to fear-inducing film clips: Further Evidence for differential susceptibility. Journal of Experimental Child Psychology, 99, 182-195.
 • Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). For better and for Worse: Differential susceptibility to environmental influences. Current Directions in Psychological Science, 16, 300-304.

 

W. Thomas Boyce

Thomas BoyceTom Boyce er professor og jobber ved University of California, San Francisco.

Dr. Boyce’ forskning omhandler bla samspillet mellom nevrobiologiske og psykososiale prosesser som fører til forskjeller i barns helse og utvikling av sykdom. Han er sentral innenfor forskningen på ”Biological sensitivity to context”.

Tom Boyce – School UCSF School of Medicine
Title Professor, Department Pediatrics. Mer informasjon

 

 

Bruce J. Ellis

Bruce J. Ellis er professor ved University of Utah.

Hans overordnede mål for sin karriere er å integrere evolusjonsbiologi og utviklingspsykologi og opprette et nytt fagområde kalt evolusjonær utviklingspsykologi. Forskning har vist at barn har ulik nevrobiologisk mottakelighet for gode og dårlige oppvekstmiljøer, og dette er han spesielt opptatt av. Mye av arbeidet hans undersøker derfor sammenhenger mellom barndomsopplevelser og hvordan disse påvirker barnets utvikling inn i puberteten, og han leder flere langtidsstudier innenfor dette feltet.

Bruce J. EllisBruce J. Ellis – Developmental Psychology, The University of Utah
Developmental Psychology,
Health Psychology.
Research Network on Adaptations to Childhood Stress
Biological Sensitivity to Context / Adaptive Calibration Model

Mer informasjon

 

Ellis, B.J. Boyce, T.W., Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M.J., Van Ijzendoorn, M. H. (2011) Differential susceptibility to the environment: An evolutionary-neurodevelopmental theory. Development and Psychopathology, 23, 7-28.

 • Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2008) Biological Sensitivity to Context. Current Directions in Psychological Science. Volume 17 – 3, 183-187.
 • Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2005) Biological Sensitivity to Context. I: An evolutionary-developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development & Psychopathology, 17, 271-301.

 

Annen relevant forskning:

 • Essex, M.J., Armstrong, J.M., Burk, L.R.; Goldsmith, H.H., Boyce, T. (2011) Biological sensitivity to context moderates the effects of the early teacher-child relationship on the development of mental health by adolescence.
 • Hankin, B.L, Nederhof, E., Oppenheimerm C.W., Jenness J., Young F. J.  ,Abela J.R.Z., Smolen, A, Ornel, J, &  Oldehinkel, A. J. (2011) Differential susceptibility in youth: evidence that 5-HTTLPR x positive parenting is associated with positive affect ‘for better and worse’. Translational Psychiatry 1, e44.
 • Homberg, R. J., & Lesch, K. P. (2011). Looking on the bright side of Serotonin transporter gene variation. Biological Psychiatry, 69, 513-519.
 • Knafo, A., Israel, S & Ebstein, R.P. (2011) Heritability of childrens prosocial behavior and differential susceptibility to parenting by variation of the dopamine receptor D4 gene. Development and psychopathology, 23, 53-67.
 • Licht, C., Mortensen, E. L., & Knudsen, G. M. (2011). Association between sensory processing sensitivity and the serotonin transporter polymorphism 5-HTTLPR short/short genotype.  Biological Psychiatry, 69, supplement for Society of Biological Psychiatry Convention and Annual Meeting, abstract 510.
 • Poehlmann J., Schwichtenberg, A.J.M., Shlafer, R.J., Hahn, J.B., Warner, R. (2011) Emerging self-regulation in toddlers born preterm or low birthweight: Differential susceptibility to parenting? Development and Psychopathology, 23. 177-193.
 • Chen, C., Chen, C., Moyzis, R., Stern, H., He, Q., Li, H. & Dong, Q. (2011). Contributions of dopamine-related genes and environmental factors to Highly Sensitive Personality: A multi-step neuronal system-level approach. PLoS ONE.  6:e21636.
 • Baldwin M. W. & Taylor, S. E. (2010) Social Influences on Health: Is Serotonin a Critical Mediator? Psychosomatic Medicine 72:107-112 (2010).
 • Chess, S. & Thomas A. (1999) Goodness of fit. Clinical Applications from Infancy through Adult Life. New York: Brunner/Mazel.
 • Silverman, L. K. (1994) The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review. 17(2), 110-16.
 • Sveriges förening för högkänsliga sine sider om forskning
 • Sensitiv Balance – Forskning i sensitivitet og metoder til positiv forandring