Andre oppgaver

Psykososialt arbeid- ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

EKSAMENSOPPGAVE HVPBU10415  – Tverrfaglig psykososialt arbeid. 60 sp. av Eileen Kase 1.0 INNLEDNING Jeg har valgt følgende problemstilling: «Jeg ønsker å se nærmere på behandlingstilbudet som tilbys barn og unge med CFS/ME på min arbeidsplass, redegjøre for hva høysensitivitet er og se på hvordan denne kunnskapen kan ha betydning for det psykososiale arbeidet». I denne besvarelsen… Les mer

Hvordan er det å være et høysensitivt barn i skolen

Innledning Barn kommer til verden med en egen unik personlighet, et eget temperament og en egen porsjon ressurser. Det er kanskje ekstra tydelig, når man har med, hva psykologer betegner som et høysensitivt barn å gjøre. Betegnelsen brukes om barn som utviser en særlig grad av sensitivitet og følsomhet, det vil si barn som registrerer og påvirkes av selv små, og i andres øyne ubetydelige, forandringer og nyanser i hverdagen. Disse barn, er barn som i høyere grad enn andre barn, overveldes av inntrykk, og barn som ofte er ekstra sårbare og følsomme overfor stress og overstimulering. 
Les mer