Kurset Sensitiv Styrke

Kursene Sensitiv Styrke 1 – 2 – 3

omslag-kompendiumSensitiv Styrke del 1 – Hva er høysensitivitet?

Et innføringskurs for alle

Målet er å øke forståelsen, gjenkjenne og utnytte ressursene, takle utfordringene og gi rom for sensitiviteten. Materialet baserer seg i hovedsak på Elaine Arons arbeid og forskning, og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å være høysensitiv, og hvordan man takler utfordringer som overstimulering, men også hvilke gleder det å være høysensitiv gir.

Kurset er på 4 timer, med korte pauser, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen. Dette er et informasjonskurs, og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse, bortsett fra at det er satt av tid til å stille spørsmål.

Målgruppen er både høysensitive og alle de som ønsker å forstå mer om karaktertrekket.

Se kalenderen for kurs:
Der finner du også praktisk informasjon om kursene.

 

omslag-kompendium-kurs-2Sensitiv styrke del 2 – Bli kjent med deg selv som høysensitiv

Et fordypelseskurs med fokus på å finne dine personlige styrker og ressurser som høysensitiv, bli kjent med din egen sensitivitetsprofil, og hvordan du begrenser og håndterer overstimulering. Kurset har oppgaver og refleksjonsspørsmål, og er lagt opp med aktiv deltakelse.

Kurset er på 5 timer, med korte pauser og en lengre pause, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen.

Målgruppen er høysensitive som ønsker å forstå mer, og vil bli mer kjent med seg selv og sin egen sensitivitetsprofil.  Det forutsettes at man har tatt del en, eller satt seg veldig grundig inn i høysensitivitet på egen hånd.

 

omslag-kompendium-kurs-3Sensitiv styrke del 3 – Råd og strategier for å leve godt som høysensitiv

Et fordypelseskurs med fokus på tips, råd og strategier for å kunne leve et godt liv som høysensitiv, og bedre kunne utnytte ressursene i karaktertrekket og bli bedre på kommunikasjon. Kurset har oppgaver og refleksjonsspørsmål, og er lagt opp med aktiv deltakelse.

Kurset er på 5 timer, med korte pauser og en lengre pause, og holdes av sertifiserte kursholdere på vegne av foreningen.

Målgruppen er høysensitive som ønsker å forstå mer og lære hvordan man lever godt som høysensitiv. Det forutsettes at man har tatt del en og to, eller satt seg veldig grundig inn i høysensitivitet på egen hånd, og kjenner sin egen sensitivitetsprofil.

Se kalenderen for kurs:
Der finner du også praktisk informasjon om kursene.

 

Sertifisering i foreningens kurs

Hvis du fyller kriteriene som er beskrevet her og er interessert i å holde foreningens kurs, send en epost til kurs@hsperson.no. Vi ønsker fortrinnsvis kursholdere som har erfaring med undervisning og formidling, det kreves en viss datakunnskap, spesielt i bruk av PowerPoint, og vi oppfordrer også menn til å søke. Les mer:

Hva tidligere kursdeltakere har sagt om kursene:

«Spennende og lærerikt kurs»

«Jeg var veldig fornøyd med innføringskurset.  Føltes som å komme hjem»

 «Interessant og inspirerende kurs» er tilbakemeldinger som går igjen.

 «Tusen takk! Ser nå en motivasjon til å kunne få et liv jeg kan greie å leve.»

«Ga nye perspektiver på mitt liv, gleder meg til neste kurs.»

«Har fått tydelig bilde av høysensitivitet. God presentasjon, veldig oversiktlig.»

«Fikk mye å tenke på, og føler meg litt mer normal nå.»

«Gode forklaringer om hvordan høysensitivitet påvirker oss, fikk tips om hvordan vi kan takle omverden i hverdagen og ellers. Det var godt å få kunnskap om hvorfor man er slik man er.»

«Jeg er veldig fornøyd med kurset Sensitiv styrke del 1. Selv om jeg hadde lest mye om høysensitivitet før kurset, opplevde jeg at kurset hjalp meg til å forstå meg selv bedre og se mine styrker og muligheter. Det ga meg også tanker om hvordan jeg kan skape balanse i livet mitt. Nå ser jeg frem til del 2 og 3.»
Kristin 45 år

«Jeg kjenner igjen meg selv i beskrivelsen av en høysensitiv person. Dette innføringskurset har vært med på å lære meg mer om meg selv. Det har gitt meg hjelp til å se hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. For eksempel forstår jeg nå mer hvorfor jeg så lett kan kjenne meg overveldet og at det da er viktig å få nok alenetid til å hente meg inn. Jeg har også erfart at kurset har startet positive prosesser i kropp og sjel. Dette er prosesser som det ikke alltid er så lett å sette ord på; jeg vet bare at det dreier seg om en sunn utvikling av meg som menneske.
Jeg gleder meg til oppfølgingskursene for å lære enda mer.»
Barbro 58 år

Tilbakemelding like etter å ha gått alle 3 kursene: «En berikende opplevelse for meg, hvor jeg har lært mye om meg selv og mine personlighetstrekk. Jeg har fått et godt grunnlag til å forstå hvorfor jeg er som jeg er, hvorfor jeg er i de prosessene som jeg er i akkurat nå, og ikke minst hva som er mine ressurser. Nå starter jobben med resten av mitt liv, hvor jeg skal kunne stå rakrygget og si: Jeg er høysensitiv, og jeg er stolt av det.»
Tilbakemelding noen uker senere: «Mange typer kurs som jeg har deltatt på tidligere, har krevd en viss oppfølging i ettertid, for at jeg skulle oppnå full uttelling. Disse kursene ble noe helt annet for meg. De satte en grunnleggende forståelse i meg som for alltid vil være der, uavhengig av hva jeg gjør i ettertid. Det har hjulpet meg å forstå hvem jeg selv er, hva jeg behøver og hvordan jeg påvirkes».
Anne

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone