Tips for glade høstdager

Tips for glade høstdager

Høsten er ofte en tid for forandringer, å starte med noe nytt, la livet ta en ny vending, åpne opp for nye muligheter. Selv om det ikke er aktuelt for deg med skolestart, nytt arbeid eller lignende, kan du gi plass til noe nytt i livet ditt – hvis du ønsker det....

Fra forening til forum

På årsmøtet i april 2018 ble det vedtatt å endre foreningen til et forum som har som formål å drifte videre denne hjemmesiden i foreningens ånd. På den måten kan informasjonen som er samlet gjennom mange år, fortsatt være tilgjengelig. Det er ikke lengre medlemskap og...
Bli medlem og støtt vårt arbeide!

Bli medlem og støtt vårt arbeide!

Foreningen for høysensitive er en nasjonal forening som ble startet i 2009. Formålet er å spre informasjon om hva høysensitivitet er, og utbre kunnskap om karaktertrekket i samfunnet, samt å skape et felles forum for høysensitive, og bidra til at det dannes lokale...
Inspirerende og kunnskapsrike ildsjeler

Inspirerende og kunnskapsrike ildsjeler

Lise og Martin August har siden tidlig på 2000-tallet vært pionerer når det gjelder høysensitivitet i Danmark, og de har hele tiden hatt et nært samarbeid med Elaine Aron, Ted Zeff og andre forskere på området. De brenner for å formidle forskning om høyensitivitet på...