Martin August til årsmøtet i Trondheim

Martin August til årsmøtet i Trondheim

Årsmøtet 2017 er i Trondheim 29. april Kl. 13:00 – 15:00, med et seminar i forlengelse av det søndag 30. april Kl. 11:00 – 17:30 med Martin August. Martin har i mange år samarbeidet med både Elaine Aron og Ted Zeff, og innholdet i dette seminaret er utviklet i nært...

Ros og ris ønskes!

Vi har nylig lansert denne nettsiden. For at vi skal kunne tilpasse siden best mulig og gjøre den attraktiv for våre medlemmer og andre besøkende ønsker vi tilbakemelding fra dere som besøker den. Hva fungerer bra? Hva kan forbedres? Forslag til annet som bør være med...
Foreningen på Facebook

Foreningen på Facebook

Foreningen legger stadig ut nye saker på sin Facebook-side. Siden har mer enn 10 0000 «likes» og får stadig nye følgere. Nedenfor kan du se noen av de siste sakene her uten å være pålogget Facebook. Dagens Facebookside...
Inspirerende og kunnskapsrike ildsjeler

Inspirerende og kunnskapsrike ildsjeler

Lise og Martin August har siden tidlig på 2000-tallet vært pionerer når det gjelder høysensitivitet i Danmark, og de har hele tiden hatt et nært samarbeid med Elaine Aron, Ted Zeff og andre forskere på området. De brenner for å formidle forskning om høyensitivitet på...