Vi har nylig lansert denne nettsiden.
For at vi skal kunne tilpasse siden best mulig og gjøre den attraktiv for våre medlemmer og andre besøkende ønsker vi tilbakemelding fra dere som besøker den.

  1. Hva fungerer bra?
  2. Hva kan forbedres?
  3. Forslag til annet som bør være med på siden.

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger!

Benytt gjerne kontaktskjemaet:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone