Høsten er ofte en tid for forandringer, å starte med noe nytt, la livet ta en ny vending, åpne opp for nye muligheter. Selv om det ikke er aktuelt for deg med skolestart, nytt arbeid eller lignende, kan du gi plass til noe nytt i livet ditt – hvis du ønsker det. Kanskje er tiden inne for å avslutte et kapittel i livet ditt og starte på et nytt.

For noen høysensitive kan det være ekstra utfordrende å skulle gjøre noe man aldri har gjort før. Ofte kan det skyldes at man er usikker på seg selv og bekymrer seg for hvordan man vil fungere i det nye. Vil man klare det som skal gjøres? Vil det bli så bra som man håper? Eller vil man bli skuffet, eller føle seg mislykket? Disse tankene og følelsene er vanlige for alle mennesker, men for høysensitive kan de være ekstra sterke.

Et viktig tips er ikke å kreve så mye av deg selv den første tiden du er i en helt ny situasjon og evt. nytt skole- eller arbeidssted. Det er mye du skal sette seg inn i, og mange inntrykk som skal fordøyes. Det skal være tid og rom for dette. Ikke planlegg mye annet på fritiden i tillegg. Bruk fritiden til å fordøye inntrykkene og til å lade deg opp igjen. Vent med andre aktiviteter til du er blitt mer vant til alt det nye, og det ikke er så overveldende lenger. I perioder med mange inntrykk, er det ekstra viktig med nok hvile- og alenetid. Gi deg jevnlig tid for deg selv til å bearbeide inntrykkene. Kjenn etter hva du trenger, uten å sammenligne deg med andre. På den måten kan du lettere klare å komme i balanse igjen, og fortere gjenfinne energien og lysten til å være aktiv.

Det kan være til hjelp å være klar over at som høysensitiv er det helt naturlig at alle ukjente situasjoner, mennesker, oppgaver, steder osv., gir ekstra overstimulering i starten, inntil man er blitt mer kjent med hvordan ting fungerer, og hvordan man selv fungerer i det nye. Det er ikke noe feil med deg om du blir stresset, overveldet, føler at du ikke klarer å tenke klart eller konsentrere deg, presterer dårligere enn ellers, får trang til å være alene, blir fort sliten, og kan bli trist selv om du hadde gledet deg til det som skulle skje. Høysensitive tar inn mange flere inntrykk enn andre, og nervesystemet bearbeider disse inntrykkene 3 – 5 ganger dypere. Det kan føre til alle de nevnte ”symptomene” og mange flere. Det er helt naturlig, og dette endrer seg etter hvert som du blir mer kjent med det nye. Når du lar være å tenke og føle negativt om deg selv når ditt høysensitive nervesystem reagerer, og har en mer aksepterende og vennlig holdning, reduserer du overstimuleringen og kan raskere komme over i mer avslappet modus.

Mange høysensitive vil helst prestere fullt ut allerede fra første dag på et nytt sted. Dette er ofte ubevisst. Når vi tenker over det, vet vi at det ikke er mulig. Du kan med god samvittighet senke skuldrene og bruke tid på å bli kjent og være mer avslappet. Da blir det lettere å ta inn ny informasjon, legge merke til flere positive ting med den nye situasjonen og kunne glede seg over det som skjer. Da får du bedre vist fram dine gode sider, og det blir lettere for andre å ta kontakt med deg.

Noen har en altfor godt utviklet indre perfeksjonist, som det er vanskelig å tilfredsstille. Selv om man gjør det virkelig godt, kan perfeksjonisten synes at det skulle vært bedre. Et godt tips er å senke kravene til deg selv, og sende perfeksjonisten på en aldri så liten høstferie – og deretter gi han eller henne en redusert stilling! Det er en god egenskap å være ansvarsbevisst og nøyaktig, som ofte er noen av kvalitetene i det høysensitive karaktertrekket. Men når det går over i perfeksjonisme der man aldri syns det blir godt nok, vil det være ødeleggende og utmattende både for deg selv og for dem du har rundt deg.

Det kan være til hjelp å tenke over hva du ville ha forventet av andre i samme situasjon, og justere forventningene til deg selv tilsvarende. Hvis vi krever mer enn 100 % av oss selv – noe mange høysensitive har en tendens til – vil andre mennesker ofte være godt fornøyd med det vi har gjort selv om vi reduserer innsatsen til det vi tror er rundt 80 %, men som i virkeligheten kan tenkes å være 100 % i andres målestokk. Tenk på hvor mye mer energi du da vil ha til overs etter for eksempel en arbeidsdag, som du kan bruke på andre ting du ønsker å ha i livet ditt, og som kan gi deg påfyll. Det bidrar til mer balanse, og større tilfredshet og glede både på jobben og fritiden. Det kan gi rom og overskudd til at du kan starte med noe nytt, kanskje en ny hobby, en ny aktivitet, lære noe nytt, eller bli med i et nytt sosialt fellesskap.

En annen god ting er virkelig å ta til deg det positive andre sier. Mange har problemer både med å ta til seg ros og positive tilbakemeldinger, og tro på dem. Det er lett å avfeie det og heller høre på sin egen kritiske stemme. Men det blir man ikke glad av! Du kan også begynne å gi deg selv ros og anerkjennelse, og ikke minst egenomsorg og omtanke. Vær vennlig mot deg selv! Du kan gi deg selv en pep-talk foran nye eller krevende situasjoner. I stedet for å tenke bekymringstanker, og andre kritiske tanker, kan du gi deg selv de støttende og oppmuntrende ordene du ville gitt din beste venn eller kollega. Du kan minne deg selv på alle kvalitetene du har, og på alt du har av kunnskap, erfaring og evner som du kan bruke i den aktuelle situasjonen. Det du fokuserer på, får mer plass i deg og i livet ditt. Du kan velge å fokusere på noe som er positivt som da får mye plass i følelser og tanker. Velger du å fokusere på det som er negativt, vil det fylle tankene og følelsene og hverdagen din. Vær bevisst på dine valg.

Når vi er glade og i harmoni med oss selv, takler vi også krevende situasjoner bedre, vi presterer bedre, og bruker mindre energi på det. Vi kan få energi av å gjøre noe vi har lyst til når vi senker skuldrene og kravene, og i stedet gleder oss over opplevelsen. Når vi har et mer avslappet forhold til resultatet, minsker vi både stress, overstimulering og energibruk. Det hjelper å ha en utforskende holdning; ”la meg se hva dette kan føre til, la meg gi meg selv denne muligheten. Enten det viser seg å bli godt eller mindre godt, så har jeg uansett gjort meg erfaringer jeg kan bruke videre.” Det viktigste er å tillate seg å være åpen for nye muligheter, prøve ut det som gir gjenklang i ens indre, det man har drømt om og ikke turt før, det man virkelig har lyst til, uten å være opptatt av prestasjoner og suksess. Glede seg over det hvis vi lykkes, være aksepterende og støttende hvis det ikke går så bra som vi ønsket.

En annen glede ved høsten er de nydelige høstfargene, den friske luften og de flotte naturopplevelsene som ligger der og venter på oss. Forskning viser at det å oppholde seg i naturen virker helbredende og reduserer stress. Naturen kan hjelpe oss til å leve et liv i balanse og harmoni. Mange høysensitive har ekstra stort utbytte av naturen, og merker at de får nytt overskudd, indre glede og påfyll. Bruk dine sensitive evner og nervesystem til å ta inn skjønnheten, fargene, naturens lyder, stillheten og alle opplevelsene naturen kan gi. La deg berike av naturen og av nye opplevelser. Nyt høsten og alle dens muligheter!