Sertifisering i foreningens kurs

Sertifisering i foreningens kurs

Hvis du fyller kriteriene som er beskrevet her og er interessert i å holde foreningens kurs, send en eposttil kurs@hsperson.no. Vi ønsker fortrinnsvis kursholdere som har erfaring med undervisning og formidling, det kreves en viss datakunnskap, spesielt i bruk av PowerPoint, og vi oppfordrer også menn til å søke.

Foreningen sertifiserer maks 8 personer av gangen.

Gangen i sertifiseringen er:

  • Lese Elaine Arons bok Særlig sensitiv grundig på forhånd, samt Lise og Martin August sin bok Fordelen med å være sensitiv og Sensitive barn av Elaine Aron.
  • Man må ha gått kurset man skal sertifiseres i først, og hvis mulig også gått Sensitiv styrke del 2 og 3. Da kjenner man innholdet også i de 2 andre kursene, og forstår mer hvorfor vi har valgt å lage det første slik det er
  • Det fylles ut et skjema hvor man sier litt om bakgrunn og erfaring, og hvorfor man ønsker å bli sertifisert, hva er motivasjonen osv sånn at vi har litt mer info
  • Deretter blir det en samtale over Skype, hvor man avklarer litt mer og spør hvis noe er uklart
  • Til sist evalueres alle søkere av styret/dem som holder kurset, og vi ser på hvor mange som har søkt i forhold til antall plasser. Må vi velge, ser vi på geografi, hvor vi mangler kursholdere og hvor den enkelte søker ønsker å holde kurs, kjønn, tidligere kurserfaring osv
  • Alle får en tilbakemelding, de som evt. ikke kom med får vite årsak. Det kan være det var fordi det var for mange fra samme område – vi ønsker det spredt i hele landet. Er det for mange påmeldte må vi velge. Eller om vi ser det sånn at personen ikke har alle de nødvendige kvalifikasjoner som trengs, og hva som evt. kan gjøres for å kunne bli med senere

Pris og praktisk informasjon

  • Den første sertifiseringen på Sensitiv styrke del 1 vil være den dyreste, og gå over to dager – lørdag og søndag. Sertifisering på del 2 og 3 går over en dag hver, og blir derfor billigere.
  • Det er viktig at den som blir sertifisert virkelig vil jobbe med dette, og holder en del kurs, derfor settes prisen relativt høyt. Foreningen har hatt mye jobb med å utvikle kursene, og det er ressurskrevende å sertifisere andre i å holde dem.
  • Eventuelt reise og opphold dekkes av den enkelte.
  • Man må ha holdt 5 kurs i Sensitiv styrke del 1 før man kan bli sertifisert i del 2 og 3.