Vedtekter

Vedtekter for Forum for høysensitive

Godkjent i årsmøte 2018

§1 Navnet er Forum for høysensitive

§2 Formålet med forumet er å fremme informasjon om hva høysensitivitet er og utbre forståelse for karaktertrekket gjennom artikler, hjemmesiden, facebook og andre medier. Samt å skape et felles forum for høysensitive, og bidra til at det skapes lokale aktiviteter. Forumets forståelse av høysensitivitet baserer seg på forskning, og vil være i tråd med kunnskapen til ledende forskere på feltet.
Forumet har som formål å spre generell informasjon.  Forumet skal ikke fremme eller markedsføre økonomiske interesser for ulike firma som driver inntektsbringende formidling av kunnskap om høysensitivitet som coaching, kurs, boksalg eller annet.

§3 Forum for høysensitivitet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Forumet ledes av en arbeidsgruppe på 3-7 personer og avgjørelser tas med flertallsbeslutning. Flere utenom arbeidsgruppen kan bidra med oppgaver og kan være medlemmer i arbeidsgruppens facebook-gruppe for å fordele oppgaver hvis arbeidsgruppen ønsker det.

§5 Arbeidsgruppen er forpliktet til å følge vedtektene. Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform, og fordelingen av oppgaver. Arbeidsgruppen kan ta inn nye personer hvis det er behov for det, og noen melder seg. Arbeidsgruppen gjør ikke flere arbeidsoppgaver enn det er kapasitet og økonomi til.

§6 Forum for høysensitive baserer inntekten til driften av forumet på crowd funding eller kronerulling, som kan skje via nettbank eller vipps, og det er arbeidsgruppen som har ansvar for organiseringen og gjennomføring av dette. Arbeidsgruppen estimerer hvor mye som trengs til drift og setter det som innsamlingsmål. De økonomiske rammene avgjør hva arbeidsgruppen får gjort.

§7 Hvis forumet velger å sende ut nyhetsbrev skal innholdet være informativt om høysensitivitet og ikke være reklame for noens firma.

§8 Lokale aktiviteter
I en kommune eller et område hvor en eller flere aktive ønsker det kan det arrangeres lokale aktiviteter. Men det er ikke forumets arbeidsgruppe som har ansvar for å drive lokale aktiviteter. Disse kan annonseres på forumets hjemmeside på kalenderen.

§9 Forumet har ikke ansvar for kursene Sensitiv styrke 1, 2 og 3. Tidligere sertifiserte kursholdere holder kursene slik de er etter siste revidering på eget initiativ. Annonsering av kursene legges ut på hjemmesiden under kalender.

§10 Forumet består så lenge arbeidsgruppen har krefter til å drive det. Et eventuelt opphør skjer etter avgjørelser innad i gruppen

§11 Ved opphør av Forumet for høysensitive går et eventuelt økonomisk overskudd til Redd Barna.